Logo rij-instructie.nl

Zonder VOG geen WRM-pas

Rond 20 instructeurs zijn na 1 april - de datum dat de nieuwe WRM van kracht is geworden - in de problemen gekomen omdat ze niet op tijd de verplichte VOG konden overleggen. Blijkbaar hebben zij alle berichtgeving in de media gemist en moeten nu het herintrederstraject in. Hoe dan ook is dit voor IBKI aanleiding om alle instructeurs er nogmaals op te wijzen dat zonder VOG geen WRM-pas wordt uitgereikt. Alle WRM-kandidaten en bevoegde rijinstructeurs moeten sinds 1 april een originele VOG aanleveren, die beslist niet ouder mag zijn dan 6 maanden. 

Bent u bevoegd rijinstructeur

Dan moet u een geldige originele VOG aanleveren om uw bevoegdheidspas met 5 jaar te verlengen. Daarnaast moet u voor die verlenging 6 dagdelen theoretische bijscholing (één bijscholing moet over wet- en regelgeving gaan, op dit moment RVV) gevolgd hebben en een voldoende hebben voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders verloopt de WRMbevoegdheid en moet u het herintrederstraject in.

Moet u stage gaan lopen? 

Als WRM-kandidaat moet u een geldige originele VOG bij IBKI aanleveren als u een stagepas (dus bij categorie A, B, C, D en T) nodig hebt, niet eerder. IBKI moet dus eerst een geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, na het behalen van fase 1 en fase 2. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw laatste examenresultaat fase 1 of 2 (als u uw VOG daarvoor al hebt ingeleverd).

U moet uw VOG dus op tijd aanvragen. Te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:

 • U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid van uw VOG al weer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.
 • U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw originele geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.
 • U vraagt uw VOG zo laat aan dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum ‘verlopen’.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding begint.

Bent u als bevoegd rijinstructeur vóór uw verloopdatum drie keer gezakt voor de praktische begeleiding, maar hebt u wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd? Dan wordt uw WRM-bevoegdheid met 6 maanden verlengd. Vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheid moet u dan wel een geldige originele VOG aanleveren. U krijgt dan een nieuwe WRM-pas. Meer informatie over de 6 maanden verlenging leest u op onze website.

Bent u een rijinstructeur met een minder dan 5 jaar geleden verlopen WRM-bevoegdheid en wilt u deze bevoegdheid weer terugkrijgen? Dan kunt u het herintrederstraject doorlopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas een geldige originele VOG aanleveren. (zie verder hierboven bij ‘stage gaan lopen’). Meer informatie over het herintrederstraject en de daarbij behorende stage leest u op onze website.

Hebt u alleen een buitenlandse instructiebevoegdheid en wilt u een Nederlandse WRM-bevoegdheid hebben? U moet dan een geldige originele VOG aanleveren bij uw aanvraag van de Nederlandse WRM-bevoegdheidspas.

VOG aanvragen via IBKI

De aanvraag voor de VOG voor WRM is mogelijk via de IBKI-site. Dat is de makkelijkste manier. Normaal duurt een VOG-aanvraag daarna maximaal 4 weken. U krijgt dan van Justis een e-mail met een betaallink via iDEAL. Justis verstuurt uw originele VOG naar uw thuisadres. Het IBKI krijgt dus niet uw VOG toegestuurd! De originele en geldige VOG moet bij IBKI zijn vóór uw WRM-pas verloopt. Als u te laat bent, verlengt IBKI uw pas niet en verloopt uw bevoegdheid. U kunt uw bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het vernieuwde herintrederstraject. Dit is een examentraject, geen verlenging. Wees dus op tijd!

IBKI kijkt voor de VOG-geldigheid naar de verloopdatum op uw WRM-pas. Op het moment van die verloopdatum mag de VOG maximaal 6 maanden oud zijn. Het gaat er dus niet om dat uw VOG maximaal 6 maanden oud is op de inleverdatum bj IBKI. IBKI adviseert u daarom uw VOG aan te vragen én naar IBKI op te sturen in de laatste 6 maanden vóór uw WRM-pas verloopt, beslist niet eerder!

IBKI registreert uw VOG (en vernietigt hem daarna) en mag uw WRM-pas met 5 jaar verlengen (als u bij het opsturen aangeeft dat u uw VOG weer terug wilt, stuurt IBKI uw VOG terug).

Uitgebreidere informatie over de VOG vindt u hier

Kosten van een VOG

Voor de digitale aanvraag via IBKI betaalt u €33,85. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente of direct bij Justis betaalt u €41,35. Als er geen VOG wordt afgegeven, krijgt u het betaalde geld niet terug. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag behandelen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

Wie beslist of ik een VOG krijg?

De instantie die beslist of u een VOG krijgt is Justis. Justis is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar kijkt Justis naar als ik een VOG aanvraag?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een screeningsprofiel voor de VOG van rijinstructeurs vastgesteld. Justis kijkt naar de volgende zogenaamde functieaspecten. U hebt hiermee te maken in uw beroep van rijinstructeur.

 • 01 Informatie:
  (11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
 • 02 Geld:
  (21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
  (22) budgetbevoegdheid hebben
 • 04 Diensten:
  (41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
 • 05 Zakelijke transacties:
  (53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
 • 06 Proces:
  (61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
  (63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.
 • 08 Personen:
  (84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Voor een nadere uitleg van deze functieaspecten kunt u terecht op de website van Justis (www.justis.nl ). 

Meer berichten