Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

SWOV: '130 km/uur leidt niet tot meer verkeersdoden'

Het verhogen van de maximum snelheid op een groot aantal wegen naar 130 km/uur heeft niet geleid tot meer verkeersdoden. Bovendien zijn automobilisten gemiddeld slechts enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. Inmiddels is de maximum snelheid per 16 maart weer teruggeschroefd naar 100 km/uur overdag.

Dit staat in een SWOV-onderzoek naar de effecten van de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/uur vanaf 2012. De toename van het aantal verkeersdoden die er de afgelopen jaren op autosnelwegen was te zien, kan volgens de SWOV niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/uur worden toegeschreven. 
Er is een grotere spreiding in de snelheden en een duidelijk groter verschil in snelheid tussen de linker en rechter rijstrook op wegen met meer dan twee rijstroken. De kans op een ongevalsincident (ongeacht de ernst van dat ongeval) is weliswaar toegenomen op 130 km/uur-wegvakken, maar minder dan op de wegen waar de limiet 120 km/uur is gebleven.

Meer berichten