Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Stages kunnen worden afgerond door ontheffing op maatregel

Stagiairs kunnen hun stageperiode afronden en hun portfolio aanleveren, nu helder is dat het ministerie een ontheffing heeft verleend op het bijwonen van een praktijkexamen of tussentijdse toets. Het is een typische polderoplossing, maar de branche kan ermee vooruit.

Bij de invoering van de nieuwe WRM op 1 april is tijdens de stage 1 passief uur meerijden bij het CBR verplicht. Dit kan tijdens een TTT of een examen gebeuren. Deze verplichting staat echter haaks op de corona-maatregel die bepaalt dat er niet meetr dan twee mensen in een lesauto mogen zitten.

Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie bond de kat de bel aan en deed een dwingend appel op de minister om dit op te lossen. Dat is nu gebeurd door een ontheffing te verlenen. Dit betekent dat stagiairs, die minimaal 4 klokuren passieve stage en minimaal 35 klokuren actieve stage hebben gelopen, hun stageportfolio kunnen inleveren. Als het portfolio wordt goedgekeurd, kan het eindexamen afgelegd worden.


Meer berichten