Logo rij-instructie.nl

Binnen bebouwde kom wordt 30 km/uur de norm

Een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Dat is waar verkeersministers en vertegenwoordigers uit 140 landen, waaronder Nederland, voor hebben getekend in de zogeheten Stockholm Declaration.

Deze verklaring heeft tot doel het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Nederland is mede-ondertekenaar en in ons land worden steeds meer woonwijken omgezet naar 30 km/uur-gebied. Verkeersdeskundigen wijzen onder andere op het succes van de snelheidsverlaging naar 30 kilometer per uur in Oslo en Helsinki, de enige twee Europese steden waar in 2019 geen fietsers of voetgangers stierven in het verkeer. Vorig jaar heeft de RAI Vereniging ook al opgeroepen om een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te voeren in alle bebouwde gebieden in Nederland. 

30 verkeersdoden per jaar
Bij een maximumsnelheid van 30 km/uur is de kans op een dodelijk ongeval erg klein en zouden motorvoertuigen en langzaam verkeer veilig moeten kunnen mengen. Dit is theorie. de praktijk is weerbarstiger. In 30 km/uurgebieden vallen jaarlijks zo'n 30 verkeersdoden en 500 à 600 ernstig verkeersgewonden. Een belangrijke oorzaak is dat het gemotoriseerde verkeer er vaak (beduidend) sneller rijdt dan de limiet. Volgens de SWOV moeten maatregelen om deze gebieden veiliger te maken vooral richten op het terugdringen van de rijsnelheid.

Een aantal aanbevelingen:
- Snelheidsremmers en geloofwaardige limiet. Veel van de 30 km/uurgebieden en -wegen zijn 'sober' (niet optimaal veilig) ingericht en hebben onvoldoende fysieke snelheidsremmers (drempels, asverspringingen, wegversmallingen, plateaus). Meer snelheidsremmers dragen bij aan het terugdringen van de rijsnelheid. Ook het geloofwaardiger maken van de limiet van 30 km/uur kan een bijdrage leveren. Denk aan het versmallen van wegen, het aanbieden van één rijstrook voor beide rijrichtingen, het vermijden van lange rechtstanden en het gebruik van klinkerbestrating in plaats van asfalt.
- Politietoezicht. Politietoezicht is ook een beproefde methode om de snelheidsovertredingen tegen te gaan.
- Gebiedsgebonden ISA. Een zeer effectieve snelheidsmaatregel is een intelligente snelheidsassistent (ISA) die het een voertuig fysiek onmogelijk maakt om de limiet van 30 km/uur te overschrijden.

Een volledig en dus optimaal veilige 30 kilometerzone moet onder andere aan de volgende eisen voldoen:
- Duidelijke borden.
- Klinkers in plaats van asfalt.
- In- en uitritconstructies.
- Drempels, asverspringingen of andere snelheidsremmers.

Meer berichten