Logo rij-instructie.nl
Foto:

'Wanneer verliezen 'foute rijscholen' hun bevoegdheid?'

  actueel

Naar aanleiding van berichtgeving van BNR heeft Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) vragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen over onderverzekerde rijscholen die boetes en schade zouden doorbelasten aan leerlingen. Dijkstra vraagt onder andere aan de minister wanneer 'foute rijscholen' hun bevoegdheid verliezen. BOVAG-rijscholen heeft inmiddels laten weten dat doorbelasting conform de algemene voorwaarden van BOVAG uitgesloten is. In de lidmaatschapseisen is een uitgebreide verzekeringsdekking opgenomen. "De roep van Dijkstra om het kaf van het koren te scheiden in de rijschoolbranche ondersteunt BOVAG van harte", laat BOVAG weten.

Volgens BNR zouden meerdere rijscholen er eigen voorwaarden op nahouden, waarin is opgenomen dat de leerling verantwoordelijk is voor boetes en schade. In de algemene voorwaarden van BOVAG Rijscholen -die tweezijdig met de ANWB in SER-verband zijn opgesteld- is echter opgenomen dat een bij BOVAG aangesloten rijschool de leerling hiervan volledig vrijwaart. De enige uitzonderingen hierop vormen grove schuld en opzet en het gebruik van alcohol en verdovende of geneesmiddelen. Het is BOVAG-rijscholen niet toegestaan deze algemene voorwaarden in het nadeel van de consument te wijzigen of aan te vullen.

Concurrentie
Als verklaring voor deze praktijken werd bij BNR de grote concurrentie in de sector opgevoerd, waardoor rijscholen zich niet of onvoldoende verzekeren voor hun bedrijfsrisico's.
"Dat is voor BOVAG onacceptabel en de lidmaatschapseisen schrijven dan ook al sinds jaar en dag voor dat de rijschool een Wettelijke Aansprakelijkheid met een minimale dekking van twee maal ruim 1,1 miljoen euro per jaar moet afsluiten, instructierisico meeverzekerd is, alle voertuigen conform de wet verzekerd moeten zijn inclusief de lesclausule en een inzittenden- of opzittendenverzekering moeten hebben. Concurrentie op basis van onderverzekering is simpelweg oneerlijke concurrentie, waar de consument uiteindelijk de dupe van wordt."

Dit zijn de vragen die Dijkstra gesteld heeft:
1. Bent u bekend met artikel van BNR en feit dat Rijscholen hun algemene voorwaarden en verzekering niet altijd op orde hebben?
2. Klopt het dat er situaties zich voordoen waar leerlingen moeten opdraaien voor verkeersovertredingen of schade die zij veroorzaken tijdens de rijles, omdat de rijschool de zaken niet op orde heeft?
3. Hoe is het mogelijk dat rijscholen rondrijden met auto's die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn, of niet verzekerd zijn voor inzittenden? Zijn hier cijfers van bekend?
4. Hoort het niet zo te zijn dat brancheorganisaties bij het signaleren van dergelijke situaties deze rijscholen direct hoort te verwijderen uit hun ledenbestand? Hoeveel en welke brancheorganisaties zijn u bekend en hoe controleren zij hun leden op onder andere verzekeringen, algemene voorwaarden en integer en correct handelen? Wat heeft een keurmerk voor waarde en hoe kan een leerling vooraf weten of die te maken heeft met een betrouwbare rijschool? Hoe wordt omgegaan met individuele rijscholen die zich niet aan bepaalde standaarden houden en wel op het randje of discutabel opereren?
5. Nu de Tweede Kamer de Wet Onderricht Motorvoertuigen (gewijzigd) heeft aangenomen, wanneer vallen de eerste resultaten te zien waarbij "foute rijscholen" hun bevoegdheid ontnomen kan worden?
6. Hoe staat het met gesprekken met de branches en voortgang om het kaf van het koren te scheiden en de rijschoolbranche op te schonen van lieden die er niet in horen? Welke sancties zijn er en welk toezicht is verder mogelijk om foute rijinstructeurs tijdelijk of definitief uit de branche te verwijderen?
7. De leerlingen willen goedkoop en snel hun rijbewijs halen, maar deelt u de mening dat concurrentie op verzekeringen niet gewenst is? Deelt u de mening dat onverzekerd rondrijden onacceptabel is? Wat zijn de sancties bij constatering en kan preventief ingegrepen worden?

Hier vindt u het item op BNR.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten