Logo rij-instructie.nl
Het CBR weet niet wat het met de RIS aan moet en overlegt erover met de branche..
Het CBR weet niet wat het met de RIS aan moet en overlegt erover met de branche..

BREAKING: CBR zit in zijn maag met de RIS en vraagt branche 'Hoe nu verder?'

  actueel

Het CBR zit met de Rijopleiding In Stappen (RIS) in zijn maag en legt daarom de branche de vraag voor: 'Hoe nu verder met de RIS?' 
Aan de ene kant ziet het CBR de toegevoegde waarde van de RIS, maar aan de andere kant is de organisatie er door de landsadvocaat op gewezen dat het activiteiten voor de RIS uitvoert die het wettelijk helemaal niet mág uitvoeren.
Hierbij speelt op de achtergrond mee de positie die de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB het CBR hebben toebedacht om de kwaliteit in de branche te verbeteren. Deze positie kan het CBR wegens wettelijke beperkingen niet innemen. Dat is een forse streep door de rekening.

Deze bijeenkomst is dinsdag 7 mei. Er zijn rond vijftig direct betrokkenen uitgenodigd. Directe aanleiding voor de beraadslaging is in feite, zo laat het CBR desgevraagd weten, het zogenoemde Einddocument van de brancheorganisaties BOVAG, VRB en FAM. Daarin zien zij een belangrijke rol weggelegd voor het CBR, als een soort 'hoeder van de kwaliteit'. Op basis daarvan heeft het CBR de landsadvocaat om advies gevraagd welke wettelijke bevoegdheden het CBR heeft.  
Het antwoord is helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: "De landsadvocaat heeft aangegeven dat het geen wettelijke taak is voor het CBR om, op het vlak van rijbewijsopleidingen, rijscholen te certificeren en bestuurders en rijinstructeurs op te leiden."

Niet binnen wettelijke taak
Als gevolg hiervan heeft het CBR haar activiteiten voor de RIS tegen het licht gehouden. Dit zijn het afnemen van RIS-examens en -deeltoets 3, het beheer van RIS-leermiddelen, de certificering en toezicht bij de opleidingsinstituten voor RIS-instructeurs en de praktijkbegeleiding van RIS-instructeurs voor de WRM-bevoegdheidspas. "Hierbij hebben we moeten concluderen dat deze activiteiten niet passen binnen onze wettelijke taak, met uitzondering van het RIS-examen en –deeltoets 3", aldus het CBR. Anders gezegd: het CBR gaat blijkbaar zijn boekje te buiten en zit nu met een hevig dilemma: "We willen en moeten ons houden aan de wet. Tegelijk zien we de toegevoegde waarde van de Rijopleiding in Stappen en willen we het kind niet met het badwater weggooien."

Hoe nu verder?
Deze situatie wordt dinsdag 7 mei uitgelegd aan ongeveer vijftig direct betrokkenen, waaronder opleiders en WRM-opleidingsinstituten, en dan wordt de vraag gesteld: 'Hoe nu verder met de RIS?'
Voor alle rijinstructeurs die lesgeven volgens de RIS-methode wordt dit een ultra-belangrijke bijeenkomst. Zij zijn zonder uitzondering overtuigd van de meerwaarde en willen liever vandaag dan morgen RIS omarmen als kwaliteitskeurmerk en koste wat het kost RIS behouden als onderscheidende opleiding. De veronderstelling dat het er wel eens heet aan kan toe gaan, is dan ook niet heel boud.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten