Logo rij-instructie.nl
Foto:

Nieuwe regeling voor verkeerslichten

  actueel

Vanaf 1 juli is de gewijzigde Regeling Verkeerslichten van kracht. Hiermee wordt, los van een groot aantal technische zaken, onder andere het licht op groen gezet voor 'intergroen' en het 'Maastrichtse voetgangerslicht'. Ook worden hiermee regels gesteld aan de doseerlichten voor rotondes die snel in opmars zijn.

De Regeling verkeerslichten is een verzameling eisen die aan verkeerslichten worden gesteld. Voor wegbeheerders zijn deze belangrijk om de doorstroming op gang te houden. De Regeling moest worden veranderd omdat Rijkswaterstaat had opgemerkt  dat de eisen die gelden voor verkeerslichten op snelwegen een vlotte doorstroming in de weg staan. En nu men toch bezig was om dit aan te passen, zijn meteen alle regels onder de loep genomen met als gevolg de nieuwe Regeling.

Intergroen
Vanaf 1 juli is hierdoor het fenomeen 'intergroen' officieel. Bij intergroen krijgen  verkeerslichten sneller achter elkaar groen, zodat het verkeer kan doorrijden en zodat wordt voorkomen dat lichten nutteloos op groen staan.
Het zogeheten 'Maastrische voetgangerslicht' wordt ook officieel ingevoerd. Hierbij staat het oversteeklicht aan de andere kant van de weg dan de plek waar de voetganger staat.   
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten