Logo rij-instructie.nl
Foto: Pixabay

Keuringen: te hoge tarieven, geen klantenprocedures en weinig keuzevrijheid

  actueel

Mensen die zich laten keuren voor het rijbewijs klagen over te hoge tarieven, maar volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dat niet het enige probleem waartegen wordt aangelopen. Ook het ontbreken van klachtprocedures en weinig keuzevrijheid breken veel Nederlanders op. Ook vraagt de NZa zich af of er geen onnodige keuringen plaatsvinden.

Dit blijkt uit de zogeheten ' Signaalanalyse rijbewijskeuringen' die de NZA heeft opgesteld. Er blijkt alles bij elkaar veel onrust onder consumenten over de procedure. Zo krijgt de NZa met klachten en vragen van mensen die het idee hebben dat de specialist meer in rekening brengt dan dat hij daadwerkelijk aan hen geleverd heeft. "Zij vertellen bijvoorbeeld dat zij een korte vragenlijst doornemen met een basisarts, dan moeten wachten op de psychiater en deze vervolgens maar een paar minuten spreken. Ook zien we onvolkomenheden in keuringsrapporten. Zo werd bijvoorbeeld een verkeerde diagnose genoemd in de conclusie van een rapport, een gevolg van verkeerd knip- en plakwerk denken wij. Toch moeten mensen het maximaal aantal toeslagen betalen", aldus de NZa.

Enorme prijsverschillen
Ook zijn er enorme prijsverschillen, die bijvoorbeeld van psychiaters varieert van 120 euro tot iets meer dan 300 euro voor een keuring. Gelijktijdig stelt de NZa vast dat dit juist de bedoeling is van vrije marktwerking en om die reden komen er geen standaard tarieven.
Ook is het lastig om een goede keus te maken uit het aanbod van het CHR. "Het CBR toont op haar website een lijst met psychiaters en de tarieven die zij rekenen. Het is voor mensen dus controleerbaar wie welke tarieven rekent. Het CBR mag echter bepalen door wie iemand gekeurd wordt. Het is lastig te achterhalen of mensen ook zelf een keuze mogen maken uit de keuringsartsen die aangesloten zijn bij het CBR", aldus de NZa.

Onnodige keuringen
Tevens  vraagt de NZa zich af of er geen mensen onnodig worden gekeurd. "Een voorbeeld zijn mensen met de diagnose ADHD of ADD, van wie wij met regelmaat meldingen ontvangen over hoge rekeningen voor relatief korte keuringen. De 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000' regelt de keuringscriteria voor alle patiëntgroepen. Mensen met ADHD of ADD moeten volgens deze regeling gekeurd worden. In de praktijk lijkt het erop dat niet bij iedereen met deze diagnose de noodzaak bestaat om gekeurd te worden. Zo zien wij in een informatiepakket van een grote aanbieder van psychiatrische keuringen de opmerking 'Bij ADHD/ADD en/of ASS onderzoeken is dat advies meestal gunstig'."

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten