Logo rij-instructie.nl

Rijproef fase 1B mag vanaf 1 april in auto met automaat

  actueel

IBKI staat vanaf 1 april toe dat een kandidaat voor fase 1B van de WRM-opleiding (onderdeel rijproef) dat de kandidaat een auto inzet met een automatische versnellingsbak. Dat kan dus ook een elektrische auto zijn. IBKI meent dat de technologische ontwikkeling van (les)auto's hiertoe aanleiding geeft. De bepaling zoals die is opgenomen in artikel 8 lid 4 van het Algemene deel van het examenreglement waarin wordt geregeld dat een voertuig met automatische versnellingsbak alleen is toegestaan als de kandidaat in het bezit is van een rijbewijs B met automaat-codering, komt hiermee te vervallen. 

Tot 01 april 2019 geldt dat IBKI tijdens de examens fase 1b (rijproef) voor de categorie B een auto met een automatische versnellingsbak toestaat als de kandidaat een rijbewijs B met de code "automaat" heeft. Een kandidaat die deze code niet op het rijbewijs heeft staan moet op dit moment het examen fase 1b afleggen in een schakelauto.

Geen standpunt
Met dit besluit neemt IBKI overigens geen standpunt in de discussie over afschaffing van de automaatcode in. "De discussie over het afschaffen van de automaatcode op rijbewijs B is van een heel andere orde. IBKI doet daar geen uitspraak over. Natuurlijk zien wij ook wat de ontwikkelingen en trends zijn, maar bij het afschaffen van de automaatcode op het rijbewijs spelen ook andere overwegingen een rol, denk aan de verkeersveiligheid. Dat is een politieke discussie waar IBKI vooralsnog geen rol in speelt", laat IBKI weten.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten