Logo rij-instructie.nl
Foto:

'Te lage lesprijs zet gezonde bedrijfsvoering onder druk'

  actueel

Over de hele linie gaat het geweldig in Nederland en vrijwel alle prijzen stijgen.... behalve die van rijlessen. Die stagneren of dalen zelfs en dat zet een gezonde bedrijfsvoering onder druk. De rijschoolondernemer moet daarom, zeker gezien het aantal ontwikkelingen dat op de branche afkomt, nu duidelijke keuzes maken.

Dit is een van de conclusies in een trendrapport annex werkboek dat BOVAG Rijscholen aan alle leden heeft overhandigd met als doel ervan te leren en er vooral direct mee aan de slag te slaan. BOVAG is zeer kritisch op de ontwikkeling van de lesprijs, die uiteindelijk leidt tot alleen maar verliezers.

Niet houdbaar
"Het feit dat veel nieuwe toetreders geen kosten calculeren voor zaken als pensioenopbouw, afschrijving van materieel of opleiding van instructeurs, maakt dat ze uurtarieven hanteren die op lange termijn niet houdbaar zijn. Dit zorgt voor hevige concurrentie op prijs en druk op de bedrijfsvoering van gevestigde partijen. Daardoor komt bijvoorbeeld de beloning van instructeurs onder druk te staan, wat het lastig maakt om goed personeel te vinden. Voor rijscholen is het van belang om uit deze negatieve spiraal te komen. Natuurlijk is het goed om collectief in te zetten op het verhogen van zowel WRM- als rijvaardigheidseisen, maar ook zonder aanpassingen is het cruciaal het belang van kwaliteit te blijven benadrukken", valt in het rapport te lezen.

6.800 rijscholen
In het rapport wordt ook het huidige beeld van de branche geschetst. Het CBR neemt grofweg een half miljoen praktijkexamens af, er zijn ongeveer 6.800 rijscholen en ruim 14.000 WRM-instructeurs (van wie niemand weet hoeveel er hiervan inactief zijn), een rijschool leidt jaarlijks gemiddeld 62,5 leerlingen op voor een praktijkexamen (inclusief herexamens), het aantal instructeurs per rijschool is gemiddeld nog geen 2 en minder dan 5 procent doet meer dan 100 examens, maar die zijn dan samen wel goed voor 32 procent van het aantal examens.

Tien trends

Er zijn tien belangrijke trends in kaart gebracht die de komende jaren van invloed zijn op de branche en de ondernemers:
1. Veranderende voertuigtechnologie
2. Veel toetreding en concurrentie
3. Tekort aan geschikt personeel
4. Groeiend belang van marketing en social media
5. Schaalvergroting in de transportsector
6. Zorgen om verkeersveiligheid en sturing op kwaliteit
7. Veeleisendheid van generatie Z
8. Beweeglijkheid van de economie
9. (Technologische) vernieuwing in scholing en onderwijs
10. Toename (kapitaalkrachtige) ouderen

Keuzes maken loont
Bij elke trend is de impact op de branche geanalyseerd en staan een aantal strategische acties vermeld, die de rijschoolondernemer op weg kunnen helpen. Frank Hoornenborg, voorzitter BOVAG Rijscholen stelt tot slot: "Hoe de toekomst er exact uitziet, weet niemand. Wel is het belangrijk om nu duidelijke keuzes te maken. Vind uit wat je onderscheidend vermogen is of zou moeten zijn, om te voorkomen dat je gevangen blijft in een vechtersmarkt. Keuzes maken loont. Ons rapport biedt veel inzicht in concrete kansen, die ondernemers zélf of samen met collega's kunnen oppakken . Het is aan de rijschoolondernemer om het verschil te gaan maken."

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten