Logo rij-instructie.nl

Rijden onder invloed neemt sterk af

  actueel

Alle inspanningen om rijden onder invloed te beteugelen sorteren effect. Onder andere de daling op de lange termijn is opmerkelijk: van 4 procent in 2002 naar 1,4 procent in 2017. Dit is het laagste niveau ooit. "Dit betekent dat niet alleen de sociale norm in positieve zin opschuift, maar ook omarmd wordt. Steeds meer mensen handelen er naar."

Dit laat Veilig Verkeer Nederland (VVN) weten na publicatie van een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd rapport over rijden onder invloed dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel overtreders verschuift van de landelijke gebieden naar meer stedelijke gebieden. In de regio's Limburg en Noord-Nederland zijn in 2017 de meeste overtredingen geconstateerd. Mannen zijn vaker in overtreding dan vrouwen, maar de verschillen worden kleiner. Mannen in de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-49 zijn het vaakst in overtreding, onder de vrouwen is dit de leeftijdscategorie tussen de 25 en 34 jaar. 
"Al met al blijkt dat de sociale norm in positieve zin opschuift.", aldus VVN's waarnemend directeur Alphons Knuppel.

Meer berichten