Logo rij-instructie.nl

CBR betaalt werknemers nog steeds buitensporig goed

  actueel

Het CBR is een buitensporig goede werkgever wat betreft salaris, het aantal verlofdagen en de pensioenvoorziening. Het salaris ligt gemiddeld 11 procent hoger dan bij vergelijkbare publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo's), de medewerkers hebben meer verlofdagen (dit komt met name door het aantal extra verlofdagen voor werknemers boven de 58) en de pensioenlasten zijn gemiddeld hoger. Wel worden de verschillen kleiner.

Dit blijkt uit de eerste van een vijfjaarlijkse evaluatie over het reilen en zeilen van de personele organisatie van het CBR dat PWC heeft opgemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De periode waarnaar gekeken is, is 2013-2016. 2013 was het eerste jaar dat het CBR een publiekrechtelijke zbo was.

Verscherpt toezicht
Toen het CBR een publiekrechtelijk zbo werd, liet het een periode achter zich waarin het onder verscherpt toezicht zat wegens slecht financieel beleid in de jaren daarvoor. In de evaluatieperiode heeft het CBR een positieve ontwikkeling doorgemaakt en het CBR is in stabieler financieel vaarwater geschreven, zo schrijft minister Van Nieuwenhuizen van IenW in een brief ter begeleiding van de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer. Maar er moet een hogere versnelling worden ingezet, want "Dat neemt niet weg dat de executiekracht van het CBR, dat wil zeggen de capaciteit om ideeën en plannen die aanwezig zijn binnen de organisatie om te zetten in resultaat, nog nadrukkelijk aandacht behoeft. Dit is nodig om de laatste stappen te kunnen zetten naar een ook op langere termijn gezonde organisatie die klaar is voor de toekomst", laat de minister weten.

ICT
Voor wat betreft de ICT geldt hetzelfde verhaal: er zijn stappen gezet, maar er is nog een ' flinke opgave', laat PWC in het rapport weten. "Ik herken deze constatering en zal de inspanningen die het CBR doet om te komen tot verdere professionalisering van de ICT nauwlettend blijven volgen. Het is goed dat het CBR op korte termijn een audit op de ICT laat uitvoeren", aldus de bewindsvrouw.
 

Meer berichten