Logo rij-instructie.nl

Het (woon)erf is nog lang geen verleden tijd

  actueel

In vrijwel iedere gemeente is wel ergens een woonerf (in de jaren tachtig werden er veel aangelegd. Tegenwoordig heet het in het RVV gewoon erf), maar met de opkomst van 30 km/uur-zones is lang niet voor iedereen meer helder welke verkeersregels er gelden. In Zoetermeer wordt dat serieus onderkend want de gemeente heeft recent flyers uitgebracht waarin bewoners op de hoogte worden gebracht van de verkeersregels op een erf, waar onder andere 15 km/uur (stapvoets genoemd) de regel is.

Het erf lijkt uit te sterven, maar niets is minder waar want naar schatting wonen ruim één miljoen Nederlanders op deze verworvenheid uit de jaren tachtig. Maar sinds het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht heeft voor de 30 km/uur-zones en steeds meer gemeenten deze aanleggen, dreigt de kennis over het erf weg te ebben. En dat is ongewenst, vindt het gemeentebestuur van Zoetermeer, vandaar dat flyers zijn uitgedeeld om bewoners te informeren.

De verkeersegels
Naast de maximale snelheid die twee keer zo laag is dan in een 30 km/uur zone, geldt verder dat alle kruisingen gelijkwaardig zijn, dat kinderen en voetgangers de volledige breedte van de straat mogen benutten om te lopen of te spelen, dat alleen mag worden geparkeerd in met een P aangegeven parkeervakken en bestuurders die het erf vanaf de weg binnenkomen of die het verlaten, moeten het overige verkeer (dus óók voetgangers) voorrang verlenen. Daarbij is de in/uitgang van een erf vormgegeven als een uitrit met doorlopend trottoir.

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN)vindt dat het erf weer in volle glorie moet worden hersteld, want dit is volgens VVN veiliger dan een 30 km/zone.
  

Meer berichten