Logo rij-instructie.nl

Als zzp' er is het heel normaal om een tweede inkomstenbron te hebben

  actueel

Bent u zzp'er (en dat is een grote kans, want een overgrote meerderheid van de rijschoolhouders heeft geen personeel) en heeft u er een tweede inkomstenbron naast? Wees gerust, u bent dan niet de enige. Lang niet zelfs. Meer dan de helft (55 procent) van de 1,5 miljoen zzp'ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten, zoals loon, pensioen of een uitkering. En ook: Ruim zes op de tien zzp'ers haalden wel hun hoofdinkomen uit ondernemerschap, voor de overige zzp'ers was het zzp-schap een bijverdienste.

Dit laat het CBS weten. Ruim 650 duizend zzp'ers hebben alleen een zzp-inkomen en dar verdienen ze in doorsnee 28 duizend euro per jaar mee. Voor zo'n 256 duizend zzp'ers is het inkomen uit hun ondernemerschap de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering. Het doorsnee zzp-inkomen van deze zelfstandigen bedroeg bijna 20 duizend euro, met 6,7 duizend euro aan andere inkomsten, ofwel neveninkomen.

Pensioenuitkering grootste neveninkomen
Van de zzp'ers met neveninkomen hadden degenen met pensioen niet alleen het hoogste zzp-inkomen (23,5 duizend euro), maar ook de hoogste neveninkomsten. In doorsnee ontvingen zij 10 duizend euro aan pensioen. De zzp'ers met bijverdiensten uit loon verdienden 6 duizend euro naast 16,7 duizend euro aan zzp-inkomen.

Bijverdienste
Voor 548 duizend personen was het zzp-inkomen een bijverdienste, dus zeg maar een schnabbel. Het zijn vooral werknemers die naast hun loon extra inkomen vergaren als zzp'er. Van de ruim 6,2 miljoen werknemers in 2016 waren dat er bijna 330 duizend (5,3 procent). Met hun ondernemerschap verdienden zij in doorsnee 1,9 duizend euro per jaar bij. Ruim 138 duizend mensen vulden hun pensioen aan met in doorsnee 2,8 duizend euro aan zzp-inkomen. Dit komt neer op 4,5 procent van alle gepensioneerden. Daarnaast waren er 46 duizend uitkeringsontvangers die in doorsnee 1,4 duizend euro per jaar bijverdienden als zzp'er. Het verdiende zzp-inkomen wordt verrekend met de ontvangen uitkering.

Meer berichten