Logo rij-instructie.nl

Nog maar 1063 rijschoolhouders zijn lid branchevereniging

  actueel

De brancheorganisaties kunnen niet genoeg steun krijgen uit de branche om de komende maanden uiterst belangrijke gesprekken aan te gaan met de politiek en stakeholders (CBR, IBKI en ministerie van I&M). Feit is echter dat het aantal rijschoolhouders dat lid is van een branchevereniging daalt. Dat komt met name doordat BOVAG Rijscholen de laatste twee jaar een groot aantal leden zag vertrekken. VRB groeit wel, maar langzaam, en de FAM houdt de familie sowieso klein. Op dit moment zijn alles bij elkaar nog slechts 1063 van de kleine achtduizend rijscholen aangesloten bij een branchevereniging. Twee jaar geleden waren dat er nog 1280.

Dit leert een 'rondje langs de velden.' BOVAG-directeur Pieter Niesink meldde vorig jaar november in Rij-instructie dat BOVAG Rijscholen nog 650 leden heeft, maar daarna kwam er een groot aantal opzeggingen, met name vanwege het gevoerde kwaliteitsbeleid en het 'gedoe' met het BOVAG Garantiefonds vorig najaar. Momenteel staat de teller bij BOVAG op 471 leden.Ter illustratie: in juni 2015 had BOVAG rijscholen nog 750 leden en een jaar later dus 650. 
VRB groeit nog wel, maar ook niet hard. In juni 2015 werd het 500-ste lid welkom geheten en momenteel zijn er 562 VRB-leden. Af en toe komt er een lid bij, maar de grote groei is eruit. Het ledenaantal van FAM schommelt al jaren rond dertig grote opleiders met veel examens in alle categorieën. 

Reacties
We vroegen de brancheorganisaties om een reactie, waarbij zowel FAM als BOVAG Rijscholen laat weten dat we ons niet blind moeten staren op het aantal omdat de aangesloten leden een beduidend hoger percentage examens bij het CBR afneemt dan het percentage rijschoolhouders dat lid is van een branchevereniging. De spankracht is dus beduidend groter dan het naakte getal.

VRB
Irma Brauers, secretaris van de VRB, zegt over de geringe groei: "De opzeggingen die de VRB had, betroffen merendeels leden die stopten met hun werk als rijschoolhouder. Leeftijd is hierbij de grootste groep. Tevens zien we bij de nieuwe aanmeldingen heel veel mensen die nog in het opleidingstraject zitten en die door ons nog voordat ze daadwerkelijk starten geïnformeerd willen worden. Als het ware bij de hand willen genomen worden. Zeker bij het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen heeft men hulp nodig. En andere aanmelders waarderen de VRB als partij die zich voldoende sterk heeft gemaakt en zonder loze beloftes te doen die niet waar te maken zijn. Deze eerlijkheid wordt door de aanmelders zeer gewaardeerd."
Verder duidt zij erop dat er sprake is van een maatschappelijke trend. "Je hoort het overal: bij sportclubs-bij vakbonden-bij politieke partijen. Men wil zich niet meer engageren. En betalen voor iets dat men eigenlijk als normaal is gaan beschouwen is al helemaal een ding. Aan de contributie van de VRB kan het toch niet liggen. Als leden van één van de diensten, zoals inkopen van theoriematerialen, zou gebruikmaken, heeft men de contributie jaarlijks al terug verdiend."

BOVAG Rijscholen
Paul de Waal laat namens BOVAG Rijscholen weten: "Wij schatten op basis van CBR-cijfers dat tenminste 40 procent van de rijscholen in feite één persoon die het rijschoolwerk patrtime erbij doet en niet boven de 10 examens per jaar komt. Voor dat soort rijschoolondernemers is lidmaatschap van een professionele brancheorganisatie kennelijk wat minder interessant, waarschijnlijk onder meer vanwege de financiële drempel."
Volgens De Waal zal de geringe organisatiegraad de brancheorganisaties zeker niet opbreken bij de komende gesprekken. "Het is voor ondernemers in een branche heel belangrijk dat er op het juiste niveau en met voldoende mandaat gesproken wordt met politiek en overheid. Met een onverdeelde, breed georganiseerde achterban is dat in het algemeen wat makkelijker dan met een verdeelde en matig georganiseerde branche. Het zou daarom goed zijn als een groter deel van de professionele rijschoolbranche zich aansluit bij een brancheorganisatie."
"Dat gezegd hebbende, hebben wij niet de indruk dat dit momenteel een rol speelt in de gesprekken met de overheid. Wij worden als BOVAG bloedserieus genomen door politiek en overheid en er wordt goed naar ons geluisterd, ook al omdat we natuurlijk meer vertegenwoordigen dan alleen rijscholen, we dus vaker aan tafel zitten en we bovendien in al die contacten veel vertrouwen hebben opgebouwd. We hebben een heel behoorlijk trackrecord als het gaat om lobby."

FAM
FAM-voorzitter Ruud Rutten meent dat dat de kennis en inzet van de brancheorganisaties enorm wordt onderschat. "Er is een groep ervaren opleiders die altijd werk hebben en hun eigen boontjes wel doppen. Dat is jammer, want zij zouden met hun kennis en professionaliteit de organisaties enorm steunen. Dit is een grote groep."
"Ook is er een groep die meent constant te moeten schoppen en roepen dat de brancheorganisaties niks doen. Niks bereiken en constant verkeerde besluiten nemen samen met CBR, IBKI, I&M enzovoort. Zij weten het zelf beter, roepen dit ook constant, zitten ons in de weg en zijn na een tijdje weer verdwenen of roeptoeteren alleen via sociaal media. Dit helpt ons niet echt vooruit."
"En je hebt een groep die het allemaal prima vindt. Die niet gebaat is bij verbetering en zelfs probeert verbetering tegen te gaan omdat hun doel is in de leswagen zitten en geld verdienen. Liefst zoveel mogelijk geld voor zo min mogelijk moeite."
Hoe dan ook: "Ik denk dat het voor iedere zichzelf respecterende rijinstructeur of rijschoolhouder belangrijk is om lid te zijn van een brancheorganisatie. Al is het alleen maar voor de kennis indien je deze nodig hebt. En je bent solidair aan je branche en laat mede zien aan de buitenwereld dat we georganiseerd zijn", aldus Rutten.

Reageer als eerste
Meer berichten