Logo rij-instructie.nl

Wettelijke basis ontbreekt, maar in de praktijk toont iedere instructeur zijn rijbewijs

  actueel

Strikt volgens de wet mag een examinator van het CBR een instructeur niet vragen zijn rijbewijs te tonen wanneer deze een examen wil bijwonen. Als een instructeur onverhoopt weigert zijn rijbewijs te laten zien in combinatie met de WRM-bevoegdheidspas, dan mag deze dus gewoon het examen bijwonen. Maar in dat geval gaan wel meteen alle alarmbellen af. Het CBR maakt dan een notitie van de situatie én bij IBKI wordt navraag gedaan naar de WRM-bevoegdheidspas van de betreffende instructeur.
In de praktijk is de controle trouwens geen enkel probleem en worden de controles van de WRM-pas alleen maar toegejuicht in de branche. Overigens is het tot nu maar een paar keer gebeurd dat een instructeur zijn WRM-pas niet bij zich had of dat deze verlopen was.

Zoals bekend voeren CBR-examinatoren momenteel controles uit op de WRM-bevoegdheidspas. Vrijwel iedereen in de branche is hier zeer te spreken over. Er zijn tientallen reacties in de zin van  'Eindelijk gebeurt er iets". En de VVD wil dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu  maatregelen treft om illegaal opererende instructeurs aan banden te leggen.  

Zo zit het…
Maar menigeen vraagt zich intussen ook af of dit wel is toegestaan. Wij hebben even de regels erbij gepakt.
Volgens de letter van de wet is er inderdaad een hiaat. Het tonen van de WRM-pas, waar geen pasfoto op zit, op verzoek van een examinator is omschreven in de inschrijvingsovereenkomst tussen het CBR en de opleiders (artikel 6: Bij contacten bij het CBR moet een rijinstructeur altijd een geldige WRM-bevoegdheidspas kunnen tonen). Daarin staat onder andere het volgende: "Een WRM-pas is slechts geldig in combinatie met een geldig rijbewijs, maar slechts voor zover dit het geven van rijonderricht betreft. In een lessituatie moet de opleider een geldige pas en een geldig rijbewijs kunnen tonen. Het bijwonen van een examen valt niet onder een lessituatie."
In de WVW 1994 en het Wetboek van Strafvordering staan welke functionarissen van welke organisaties bevoegd zijn om naar een rijbewijs te vragen en hier staat het CBR niet bij, waarmee een  wettelijke basis ontbreekt waarop het CBR een standaardcontrole op rijbewijsbezit bij opleiders zouden kunnen doen.

… Zo werkt het in de praktijk
Toch is een controle op de WRM-pas, opgesteld in samenspraak met de rijschoolbranche, volgens het CBR een goede stap in de screening van de bevoegdheid van rijinstructeurs. "Dat blijkt ook uit de reacties van het overgrote deel van de instructeurs, die hierover positief zijn", laat het CBR weten.. Bovendien zijn de meeste instructeurs bekend bij de examinatoren.

Bij gerede twijfel
Bij gerede twijfel aan de identiteit van een instructeur (bijvoorbeeld wanneer het pasje niet goed leesbaar is, er anders uitziet en/of de instructeur is geen bekende), zou een examinator kunnen vragen aan een instructeur of hij zijn identiteitsbewijs wil tonen. "Als een instructeur dat weigert, staat hij daarmee in zijn recht en gaan we hem natuurlijk niet verbieden het examen bij te wonen. Maar we kunnen dan wel een notitie maken van de situatie waarbij we vastleggen waarop de twijfel gebaseerd is en dan een check doen bij de IBKI en bij onze eigen rijschooladministratie (waar de opleiders en de betreffende instructeurs staan ingeschreven)", aldus het CBR.
 

Meer berichten