De huidige fysieke crashdummies zijn gebaseerd op de gemiddelde man van gemiddelde lengte en gewicht. Afwijkende maten en vooral ook de andere lichaamsbouw van vrouwen blijven hierdoor buiten beeld. Het lichaam van de Human Body Model kan echter volledig worden aangepast, zodat er wél met de vrouwelijke lichaamsbouw rekening wordt gehouden.

De virtuele crash dummy Human Body Model wordt via een open source platform vrij beschikbaar gesteld aan de auto-industrie, de onderzoekswereld en instanties die zich met veiligheidstesten van auto’s bezighouden. Binnen het platform kunnen de fysieke eigenschappen van het Human Body Model volledig worden aangepast al naar gelang de virtuele botsproef die men wil uitvoeren.