Dit schrijft minister Harbers van IenW in de brief aan de Tweede Kamer waarin het stappenplan wordt aangekondigd waarmee de branche op de schop gaat. Deze brief is op 25 mei verstuurd. Ook schrijft de minister dat de maatregelen die genomen gaan worden om de kwaliteit in de branche te bevorderen, voor een belangrijk deel juridische gevolgen hebben. 

“Het kabinet realiseert zich dat aan vrijwel alle adviezen consequenties zitten voor rijscholen, rijinstructeurs, consumenten en uitvoeringsorganisaties, en dat in veel gevallen wet- en regelgeving aangepast moet worden. Om de te nemen stappen voor alle betrokkenen behapbaar te houden, kiest het kabinet ervoor de maatregelen uit het advies stapsgewijs in te voeren”, aldus de minister.