Dit blijkt uit het SWOV-rapport Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur. In dit onderzoek is onderzocht hoe de wegkenmerken in onderlinge samenhang het verkeersveiligheidsniveau van een weg beïnvloeden. Voor het onderzoek zijn op wegvakniveau wegkenmerken verzameld van wegen en straten in Amsterdam: 500 km weglengte aan 50km/uur-wegen en 80 km weglengte aan 30km/uur-wegen.

Naast het veiligheidseffect van de wegkenmerken in onderlinge samenhang, heeft SWOV ook het veiligheidseffect van vijf afzonderlijke kenmerken onderzocht. Hieruit bleek: