Waar collega-hoogleraren binnen de afdeling Cognitive Robotics zich voornamelijk richten op het slimmer maken van de robot zelf, richt hoogleraar Haptic Human-Robot Interaction David Abbink zich op de fysieke interactie tussen robot en mens.

Abbinks visie is dat robot en mens niet alleen samen moeten werken, maar uiteindelijk ook samen moeten leven: mens en robot in symbiose. Abbink: “In een symbiotische mens-robot-samenleving is het doel niet dat robots mensen vervangen, maar dat robots mensen aanvullen en uitbreiden. Ik zoek naar die magische balans waarbij de symbiose tussen mens en robot meer is dan de som van de delen.”