Dit vermoeden uit de SWOV in De Staat van de verkeersveiligheid in Nederland 2021. Alles bij elkaar vindt de SWOV de situatie zorgelijk. “Het aantal verkeersdoden blijft al jaren min of meer op hetzelfde niveau en de aantallen ernstig verkeersgewonden stegen de afgelopen jaren vrijwel continu. Om de negatieve trend te keren zijn extra investeringen en maatregelen nodig”, aldus de ...