Eind vorige eeuw werd steeds duidelijker dat niet alleen voldoende kennis en voldoen ‘psychomotorische’ en ‘cognitieve vaardigheden’ noodzakelijk waren om veilige en verantwoorde verkeersdeelname te kunnen garanderen. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de factoren attitude, motivatie, sociaal aangepast gedrag en omgang emoties van een beginnende bestuurder.

Niet onmogelijk

Vaak wordt gezegd dat het onmogelijk is een jonge bestuurder hier naartoe te laten groeien door de levensfase waarin zij verkeren (geen gevoel voor gevaar, persoonlijkheid nog in ontwikkeling etc). Voor de verkeersveiligheid is het echter noodzakelijk om aan dit soort motieven en behoeften in de opleiding en het examen aandacht te besteden, hoe uitdagend dit ook is.