Op dit moment wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is. Dit geldt voor mensen die 75 jaar worden, bij de eerste aanvraag voor een rijbewijs of bij bepaalde medische aandoeningen. Dit raakt veel mensen, ook mensen voor wie achteraf blijkt dat de keuring niet nodig was. 

Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen.
De adviezen van de deelnemers van de raadpleging worden door het ministerie meegenomen...