De vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisaties merken op dat de Nederlandse overheid het in veel opzichten goed doet. Maar dat in de uitvoering, in de publieke dienstverlening, ook dingen fout gaan. Dat raakt het vertrouwen van burgers in de overheid. “Wij, als publieke dienstverleners, willen ons werk steeds beter doen, om aan dat vertrouwen te werken.” vinden zij. “We willen naar een ov...