Afbeelding

Rijhulpsystemen worden geïntegreerd in praktijkexamen

Algemeen

Wie in 2024 gaat afrijden voor het autorijbewijs kan tijdens het praktijkexamen vragen verwachten over rijhulpsystemen tijdens de voorbereidings- en controlehandelingen. Te denken valt aan vragen over parkeersensoren, lane-assist en verkeersbordherkenning. Daarmee past het CBR de examens stapsgewijs aan de nieuwe ontwikkelingen van de auto’s aan.

‘Je kunt de vragen vergelijken met vragen zoals dat nu al gebeurd om de banden en het oliepeil. Je moet iets weten van het voertuig waarin je rijdt. En ook deze nieuwe ontwikkelingen nemen we dus mee’, zegt Anton Hols van CBR Vakopleidingen. De rijopleiders zijn hierover inmiddels geïnformeerd door het CBR. Zo hebben zij de tijd om goed geïnformeerd de wijziging in te passen in de rijlessen die ze geven.Het is niet nodig dat iemand ook al afrijdt in de allernieuwste auto waar alles op en aan zit. Maar er zitten al meer rijhulpsystemen op oudere auto’s dan mensen soms beseffen, zegt Hols. Bijna alle auto’s hebben cruise controle, parkeersensoren en navigatie. Ook dat zijn rijhulpsystemen, die ooit nieuw waren, maar nu standaard bij een auto horen.

De Europese Unie heeft bepaald dat sinds 2022 in alle nieuwe auto’s die op de markt komen bepaalde rijhulpsystemen verplicht aanwezig moeten zijn. De ervaring leert dat lang niet iedereen weet welke systemen er op zijn of haar auto zitten. Door nu rijhulpsystemen in het praktijkexamen B op te nemen, verwacht het CBR van de kandidaten een voorbereiding op dit onderwerp.

Navigatie

Kandidaten mogen rijhulpsystemen sinds 2016 al gebruiken tijdens het afrijden. Tijdens hun examen kunnen ze bijvoorbeeld bepalen of ze lane-assist (dat de auto in het midden van de rijstrook houdt) aan- of uitzetten. En het is al jaren gebruikelijk dat een kandidaat als onderdeel van het examen de navigatie aanzet om bijvoorbeeld terug te rijden naar de examenlocatie.
Bijzondere verrichtingen als inparkeren zal de kandidaat nog steeds zelf moeten beheersen. Daarom is alleen het automatisch inparkeren uitgesloten van het praktijkexamen. Ondertussen verkent het CBR op welke manier het rijden met rijhulpsystemen in de komende jaren kan worden toegepast bij het examen. Dat vraagt immers een andere manier van beoordelen, zowel van de kennis van de rijhulpsystemen als van het gebruik tijdens het examen.

Afbeelding
Zes informatieavonden voor A-instructeurs 11 uur geleden
Afbeelding
Minister: 'Rijontzegging moet meteen van kracht zijn' 23 feb, 16:10
Afbeelding
Meeste rijhulpsystemen verlagen kans op ongeval 23 feb, 15:09
Afbeelding
Bijna kwart rijbewijsbezitters is ouder dan 65 jaar 21 feb, 13:39
Afbeelding
Rijinstructrice zonder WRM-pas moet rijles afbreken 21 feb, 13:31 9
Afbeelding
Zonder auto is voor grote groepen Europeanen deelname aan maatschappij onmogelijk 20 feb, 17:23