Halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030 buiten bereik

23 nov. 2022, 09:48 · leestijd 1 minuut Algemeen
Afbeelding

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht SWOV of een halvering mogelijk is en zo ja, hoe dat is te realiseren. Dit naar aanleiding van de motie Geurts die de regering verzocht deze tussendoelstell..