Afbeelding

Tarieven CBR in 2023 met slechts 3,1 procent omhoog

Algemeen

Overal gieren de prijzen omhoog, maar het CBR houdt zich in. De gemiddelde stijging van de tarieven komt op 3,1 procent en ligt daarmee ruim onder de consumentenprijsindex van momenteel 6,6 procent.

De tarieven van het CBR zijn, zo laat de organisatie weten, ook in 2023 kostendekkend en zonder winstoogmerk. Het CBR is blij dat het ook dit jaar bij een gematigde tariefstijging kan blijven, gezien de hoge kosten die onze klanten op andere terreinen ondervinden. Het CBR heeft bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met wensen en behoeften van particulieren, professionals en mensen die via een mededeling bij het CBR terechtkomen. Tot nu toe werd bij het berekenen van de tarieven uitgegaan van de producten per divisie van het CBR.

Een paar belangrijke tarieven

Een theorie-examen voor rijbewijs A, B en AM kost volgend jaar € 41,00 (in 2022 was dit € 37,00).
Een praktijkexamen voor de auto gaat € 125,75 kosten (in 2022 € 122,50).
Een Gezondheidsverklaring voor de medische beoordeling is vastgesteld op € 41,00 (in 2022 € 41,50).

Het is nu al mogelijk om de examens A, B (E) en AM voor 2023 te reserveren. De beroepsexamens zoals C, D en T volgen begin november.

Op https://www.cbr.nl/nl/service/nl/nl/tarieven-2023.htm staat een lijst met alle tarieven.

!
Afbeelding
CBR stopt met publiceren gemiddelde lesprijs 14 uur geleden 5
Afbeelding
Scootmobiel vormt toenemend gevaar op de weg 16 uur geleden 3
Afbeelding
Minder gordels en kinderzitjes gebruikt 16 uur geleden
Afbeelding
Meer dan helft automobilisten gebruikt telefoon achter het stuur 29 nov, 09:50
Afbeelding
Alcohol en verkeer moet betere plek krijgen in politieopleiding 25 nov, 12:41
Afbeelding
Maatschappelijke kosten verkeersongevallen bedragen geen 17, maar 27 miljard euro 23 nov, 16:45