Logo rij-instructie.nl
De vier voorzitters van de brancheorganisaties gaan op weg naar de minister om het einddocument te overhandigen.
De vier voorzitters van de brancheorganisaties gaan op weg naar de minister om het einddocument te overhandigen. (Foto: )

Kwaliteit is het sleutelwoord voor een succesvolle branche

De kwaliteit van de WRM-opleiding en ook de stage moet worden verbeterd, het examen is toe aan een nieuwe dimensie waarbij het examen-gerichte opleidingsmodel wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht model, een register waarin alle rijscholen zijn opgenomen, een modulaire opleiding voor het B-rijbewijs en één koepelorganisatie die de belangen van de branche naar binnen en buiten behartigt. Hoe dan ook is kwaliteit de sleutelwoord voor een succesvolle branche.

Dit zijn enkele aanbevelingen in het einddocument van de Alliantie Samen Sterk dat vanochtend is overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen van I&M. Het rapport is verdeeld in drie hoofdstukken: de kwaliteit van de rijinstructeur, de kwaliteit van opleiding en examinering en de kwaliteit van de branche. Dit zijn de pijlers onder de breed gedragen visie die moet leiden tot meer kwaliteit in de branche waarin minder - liefst geen - plek meer is voor cowboys die er een potje van maken en voor fraudeurs.
De alliantie liet weten dat met het einddocument de branche haar huiswerk heeft gedaan. Nu is het de beurt aan de minister om ' te leveren', gaf initiatiefnemer van Samen Sterk Ruud Rutten aan.

De highlights in het kort:

  1. Kwaliteit van de rij-instructeur

  2. Rijinstructeurs zijn verantwoordelijk voor het opleiden van verkeersveilige weggebruikers. Om hen daartoe in staat te stellen is het belangrijk dat zowel nieuwe rijinstructeurs als ook het huidige instructeurskorps de juiste kennis en kunde opdoen, behouden en zich blijvend kunnen ontwikkelen. Lifelong learning doet zijn intrede in de rijschoolbranche. De lesbevoegdheid hebben is niet langer voldoende.

De aanbevelingen die daarbij horen, zijn om:
- tot de ontwikkeling van een goed profiel voor het vak rijinstructeur te komen;
- de fraudegevoeligheid van de stage te beperken;
- de kwaliteit van de stage te verbeteren;
- te werken aan extra docenteisen voor docenten die zich toe (willen) leggen op de bijscholing van rijinstructeurs;
- de kandidaat echt voorbereid is op de beroepspraktijk;
- het geven van klassikale theorielessen weer op te nemen in het curriculum van de opleiding rijinstructeur;

Kwaliteit van opleiding en examinering

Er wordt geadviseerd het huidige, examen-gerichte opleidingsmodel (met alle wetenschappelijk onderzochte en aangetoonde (veiligheids-)nadelen van dien) te vervangen door een ontwikkelingsgericht model. Daartoe is het noodzakelijk te komen tot een (kwalitatief en procesmatig) afdwingbaar modulair opleidings- en examentraject, waarin 'gespreid leren' centraal staat. Het traject kan zonder ingrijpende wettelijke aanpassingen worden gerealiseerd, door opleiders die het vrijwillig omarmen bepaalde faciliteiten en gedelegeerde bevoegdheden te bieden, vergelijkbaar met autobedrijven die onder toezicht van de RDW Apk-keuringen uitvoeren. Bijkomende voordelen van deze aanpak zijn, dat het CBR grip krijgt op de kwaliteit van de opleiders / opleidingen en dat professionele, hoogwaardige opleiders een sterkere marktpositie krijgen.

Kwaliteit van de branche

Doelstellingen:
1) De instroom en opleiding plus bijscholing van de instructeur op een hoger niveau brengen.
2) De opleiding van de Rijbewijs leerling d.m.v. een modulaire opleiding gestructureerd op een hoger niveau te brengen en vervolgens ook een modulair examen anno 2020 door te voeren.
3) Een rijschoolregister (kwaliteitslabel) en een koepel organisatie die de vrijheid krijgt om toezicht te houden op de branche.
4) Een rijschoolbranche die zich kan onderscheiden in professionaliteit en een betrouwbare partner is voor I&W het CBR en de consument. En de gelegenheid krijgt om op een gedegen manier haar bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Het CBR steunt volgens opgave de gedachte van een koepelorganisatie en het certificeren van rijscholen door middel van een kwaliteitslabel, dit komt de verkeersveiligheid, de professionaliteit van de gehele branche ten goede en zal aldus de kwaliteit verder verhogen. Hoe een en ander gefinancierd moet worden is iets wat op een later moment gefinaliseerd kan worden.

Meer berichten