Logo rij-instructie.nl
Foto: Hans Peijs

Apart: in de ene regio wel en in de andere niet met drie personen in een lesauto

En weer is het een Veiligheidsregio gelukt om zand in de raderen van de rijschoolbranche te gooien. Was er eerst onduidelijkheid over de vraag of motorinstructie wel of niet onder de anderhalvemeter regels viel, nu is er onduidelijkheid over de vraag of er meer dan twee personen in een lesauto mogen plaatsnemen. Uitzonderingen daargelaten mag dit niet volgens de Noodverordening, maar in Den Bosch denken ze daar anders over. De VRB en FAM hebben er bij het ministerie over aan de bel getrokken. "Dit kan echt niet." 

De aanleiding voor de onduidelijkheid is een brief van Daniel White van de gemeente Den Bosch aan een rijschoolhouder. Deze rijschoolhouder wilde weten of er wel of geen drie mensen in een lesauto mogen zitten, bijvoorbeeld voor het ophalen en wegbrengen van leerlingen. Wat White betreft is dit geen enkel probleem. Hij liet de rijschoolhouder weten dat de 1,5 meter regel slechts geldt in de openbare ruimte en, na overleg met een collega, is hij van mening dat een lesauto niet valt onder de publieke ruimte 'en dus dat het mogelijk is om met meer dan twee personen daarin plaats te nemen.'

Twee is de norm
Dit is apart, want twee is toch echt de norm. Dit heeft de VRB onlangs nog bevestigd gekregen van de directie Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin staat klip en klaar: 'In de richtlijnen van het RIVM voor contactberoepen staat dat het aantal personen in één ruimte beperkt dient te worden en dat er waar mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen bewaard dient te worden. Ook tijdens het werk. Dit betekent dat bij het geven van rijinstructie 2 personen in het voertuig aanwezig mogen zijn, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep." Weghalen en brengen vallen hier dus niet onder, ook al ziet de VRB dit niet als 'taxi rijden' maar als onderdeel van de les.
IBKI en het CBR hebben wel toestemming om in situaties dat het echt niet anders kan met drie personen in een lesauto te zitten (bijvoorbeeld bij de praktijkbegeleiding) en ook bij bepaalde examens, maar dat zijn uitzonderingen.

Een prent
En dus, menen VRB en FAM, wordt de branche weer op het verkeerde been gezet. Want: waarom geldt het maximum van twee personen in de ene regio wel en in de andere niet? Sterker: onlangs is een rijschoolhouder in Maastricht door de politie naar de kant gehaald en berispt vanwege dit feit. Een volgende keer kan de rijschoolhouder op een prent rekenen. Een prent die een rijschoolhouder in Den Bosch niet zal krijgen.

Opheldering
Irma Bauers, secretaris van de VRB, vindt dat deze ongelijkheid zo snel mogelijk van de baan moet en heeft de minister om opheldering gevraagd. "Het is echt van de zotte dat nu dit weer gebeurt. Wij gaan uit van het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen', maar dat wordt hier met voeten getreden."

Meer berichten