Logo rij-instructie.nl
Minister Van Nieuwenhuizen krijgt op 24 juni het einddocument overhandigd.
Minister Van Nieuwenhuizen krijgt op 24 juni het einddocument overhandigd. (Foto: Hans Peijs)

Einddocument SAMEN STERK op 24 juni overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen

Corona of niet, de werkgroepen binnen SAMEN STERK hebben stug doorgewerkt aan hun einddocument. Dat wordt 24 juni met een bijeenkomst in Den Haag luister bijgezet. Daar krijgt minister Van Nieuwenhuizen het einddocument overhandigd. Het programma, dat om 9.30 uur begint, is voor iedereen te volgen via een livestream.

SAMEN STERK is een project waarbij iets meer dan dertig belangrijke stakeholders vanuit alle geledingen hebben gewerkt aan een breed gedragen document dat moet leiden tot een grot aantal verbeteringen in de branche. Alle partijen die er in de branche toe doen hebben mee gepraat en meegedacht over het einddocument. Dit gebeurde in drie werkgroepen met elk een eigen focus. Op deze manier werd gekeken naar:

A. de instroom en opleiding van de rijinstructeur eruit moet gaan zien;
B. hoe moeten het rijbewijstraject van de rijschoolleerling en zijn/haar examen er in de toekomst uitzien;
C. hoe kunnen wij de branche zodanig op de kaart zetten dat ons vak en de rijinstructeur gewaardeerd worden naar prestatie en inzet.

Professionalisering
"Het einddocument moet leiden tot een belangrijke stap in professionalisering, maar ook het imago en het vak van rijinstructeur moeten beter voor al diegenen die zich met hart en ziel inzetten voor onze branche en de verkeersveiligheid van met name jonge automobilisten", schrijft Ruud Rutten in een open brief die zaterdag aanstaande in Rij-instructie wordt gepubliceerd. Ruud Rutten is de initiatiefnemer van SAMEN STERK en heeft ervoor gezorgd dat alle neuzen in dezelfde richting stonden en ook bleven staan.

Aangepast programma
Graag hadden de initiatiefnemers er een dag van gemaakt waarbij zoveel mogelijk personen uit de branche aanwezig zouden zijn, maar dit zit er vanwege corona niet in. Vandaar dat er een aangepast programma is, waarvan het hoogtepunt de overhandiging van het einddocument aan minister Van Nieuwenhuizen van I&M is. Er wordt onder andere een korte film getoond waarin alle partners hun handtekening zetten onder (dus in feite hun zegen geven aan) het eindresultaat.

Vervolgens gaat de camera onderweg met het document naar de minister om na een kort praatje het document aan te bieden. Het woord is daarna aan de minister om haar visie te geven over het document en onze branche. Na de ontmoeting met de minister volgen nog enkele sprekers. Het einde is omstreeks 12.00 uur. 

Stichting en bankrekening
Inmiddels is de Stichting SAMEN STERK opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om alle kosten die er gemaakt zijn te kunnen dekken om dit project te laten slagen, is ook een bankrekening geopend: NL98 RABO 0329 8561 03, ten name van
Stichting Samen Sterk Rijschoolbranche.
Een aantal organisaties, maar ook rijschoolhouders die het project een warm hart toedragen, hebben reeds een bedrag gedoneerd. Een deel van het bedrag dat binnenkomt wordt, na betaling van de kosten, overhandigd aan de Stichting Verkeersslachtoffers Nederland, die jaarlijks een dag organiseren voor nabestaanden van verkeersslachtoffers.

Meer berichten