Logo rij-instructie.nl
CBR
CBR (Foto: Hans Peijs)

Alle examenkandidaten vallen onder de uitstelregeling

BOVAG, VRB, LBKR en FAM hebben een bericht geplaatst op hun website of social media naar aanleiding van het coronavirus. Omdat deze tekst voor iedereen van belang is, publiceren we deze hieronder integraal:

In goede harmonie en met een open mind-setting heeft zondagmiddag tijdens een conference call met de directie en divisiemanagers van het CBR en de voorzitters van BOVAG afd. rijscholen- FAM – VRB en LBKR afstemmingsoverleg plaatsgevonden over examens, toetsen, rijtesten, nascholingen en praktijkbegeleidingen.
Met onmiddellijk ingang worden tot nader order alle activiteiten op examen en toets-gebied binnen het CBR stopgezet. Concreet houdt dit in dat alle reeds geplande examens en andere activiteiten in ieder geval tot en met 31 maart niet doorgaan.
De kandidaten worden via SMS-berichten en mailberichten voor zover deze bij het CBR bekend zijn hiervan in kennis gesteld. Tevens worden de opleiders geïnformeerd volgens de gebruikelijke kanalen. Een leger aan medewerkers van de afdeling klantenservice zit hiervoor klaar.

Uitstelregeling
Afgestemd is dat al deze examenkandidaten in de uitstelregeling vallen. Met als gevolg dat voor deze kandidaten de theorie geldigheid wordt verlegd naar de oorspronkelijke examendatum en dat ook kandidaten met een beperkte geldigheid voor hun Verklaring van Gezondheid niet in de problemen komen.

Geen nieuwe datum
Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de corona-pandemie zich ontwikkelt kan voor deze kandidaten geen nieuwe datum gepland worden. Ook kan niemand meer via TOP nieuwe examens en toetsen inplannen voor de kandidaten. Pas wanneer hier duidelijkheid over bekend is zullen de systemen weer opengezet worden. We blijven hierover in gesprek met partijen.

Noodzakelijk kwaad
We realiseren ons als geen ander dat ook dit de negatieve gevolgen van het Corona-virus zijn en dat dit iedereen in de bedrijfsvoering en portemonnee treft, maar om verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken zijn deze maatregelen een noodzakelijk kwaad.
We wensen iedereen veel wijsheid en sterkte toe om deze tijd door te komen en hopen dat zo veel mogelijk collega’s wat gezondheid betreft gespaard blijven of snel opknappen wanneer het hen wel treft.

Meer berichten