Logo rij-instructie.nl

Tijdens afrijden 130 km/uur hoort niet bij valide examen

Het rijden van 130 km/u tijdens een praktijkexamen ziet het CBR niet als voorwaarde voor een valide examen. De examinator zorgt tijdens het praktijkexamen voor een gevarieerde examenroute waarin verschillende wegtypen en de daarbij horende snelheden aan bod komen. Op deze manier kan het rijgedrag in verschillende situaties worden beoordeeld. Op een autosnelweg moet een kandidaat laten zien dat hij onder andere kan in- en uitvoegen, de juiste volgafstand aanhoudt en het juiste kijkgedrag vertoont.

Dit bericht het CBR vanaf vandaag op de eigen website op de maatregel met betrekking tot de maximum snelheid die maandag van kracht wordt. Vanaf dan geldt in Nederland op alle snelwegen overdag (06.00 tot 19.00 uur) een maximumsnelheid van 100 km/u. In de avond en nacht (19.00 tot 06.00 uur) verandert er niets op de snelwegen waar je 120 km/u of 130 km/u mag rijden.

Theorie aangepast
Het CBR past de theorievragen over de maximumsnelheid op de snelweg aan waar dit nodig is en bij de praktijkexamens zijn er weinig tot geen veranderingen. Voor auto, motor of taxi geldt uiteraard een lagere maximumsnelheid op de snelweg tijdens de tijden waarop het CBR examens afneemt.

Menig instructeur is van mening dat het CBR wel examens moet kunnen afnemen met 130 km/uur, maar daar denkt het CBR anders over. Tijdens een examen kan nu eenmaal niet alles situaties die kunnen voorkomen, worden getoetst. Het is aan de instructeur, zo heeft het CBR eerder aan Rij-instructie laten weten, om alle onderdelen te doceren.  

Meer berichten