Logo rij-instructie.nl
Foto:

BOVAG wil toch weer een sanctie in nieuwe WRM

Op zich komt er een nieuwe WRM waar de branche mee uit de voeten kan en die de kwaliteit ten goede komt, maar er moet nog wel wat reparatiewerk worden verricht. En wat BOVAG Rijscholen betreft komt daarvoor alsnog de sanctie om de hoek kijken. "De mogelijkheid ontbreekt om na herhaaldelijk wangedrag of meerdere geconstateerde overtredingen de WRM-bevoegdheid van een individuele instructeur definitief in te trekken. Het op basis van gegronde redenen kunnen intrekken van de bevoegdheid, zou een essentiële stok achter de deur zijn om een minimale basiskwaliteit van rijscholen en instructeurs te waarborgen", laat BOVAG weten.

BOVAG Rijscholen schrijft dit in de zogeheten internetconsultatie op de vernieuwde WRM die gisteren is afgesloten en waarop 22 zichtbare reacties en een onbekend aantal onzichtbare reacties zijn geplaatst. Het voorstel gaat vooral over praktische aanpassingen rond de bijscholing en het herintrederstraject.

BOVAG juicht toe dat het opleidingsniveau om zonder geschiktheidstoets een instructeursexamen te kunnen aanvragen, wordt verhoogd naar minimaal vmbo-tl of vmbo-gl. Daarnaast is BOVAG positief over het aantal praktijkbegeleidingen dat wordt beperkt tot eenmaal in de vijf jaar, met voldoende herkansingsmogelijkheden. Dat daarbij tegelijkertijd het herintrederstraject als uitwijkmogelijkheid onaantrekkelijk wordt gemaakt, is ook een verstandige aanpassing, vindt BOVAG.

Tekortkoming
Tegelijkertijd signaleert BOVAG een cruciale tekortkoming indien het niveau in de branche structureel omhoog moet. Andere fundamentele verbeteringen die BOVAG Rijscholen voorstelt zijn:
- Er is te weinig toezicht op het naleven van de WRM. Er is een solide systeem van integrale handhaving nodig, met een heldere taakverdeling tussen CBR, politie en ILT.

-  Voertuigen worden steeds vaker uitgerust met rijtaakondersteunende systemen. Het is noodzakelijk dat opleidingen en examens hier regelmatig op aangepast worden.

BOVAG heeft namens de BOVAG-leden gereageerd op de internetconsultatie. Het ministerie gaat na de internetconsultatie alle reacties doornemen en mogelijk verwerken. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2020 ingaat, maar of dat haalbaar is zal de tijd leren.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten