Logo rij-instructie.nl

'Verkeerseducatie moet in leerplan blijven'

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt het belangrijk dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het leerplan. Samen met andere verkeersorganisaties pleit VVN daarom voor verkeerseducatie in het nieuwe zogeheten curriculum.

Teams van leraren en schoolleiders buigen zich momenteel over voorstellen voor het actualiseren van de onderwijsinhoud voor het primair (basisscholen) en voortgezet onderwijs. De voorstellen zijn nu in de maak en worden in oktober aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De input van VVN en andere verkeersorganisaties moet eraan bijdragen dat verkeerseducatie een duidelijke en stevige plaats krijgt in de nieuwe onderwijsdoelen, zo laat VVN weten. "Voor het opleiden van (toekomstige) verkeersdeelnemers is structurele en kwalitatieve verkeerseducatie namelijk cruciaal", aldus VVN.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten