Logo rij-instructie.nl
Foto:

Op vrijwel alle 30-, 60- en 90-km-wegen wordt te snel gereden

Op 30-, 60- en 90 km-wegen wordt bijna overal te snel gereden, maar de zogeheten ongevallenscore is er laag. Verder blijkt uit onderzoeksresultaten dat een te hoge snelheid slechts een deel van het verkeersveiligheidsprobleem vormt op de onveiligste trajecten van Nederland. Op een derde van de onveiligste trajecten spelen andere oorzaken, zoals weginrichting.

Dit blijkt uit een analyse van wat de CROSS-methodiek wordt genoemd. CROSS is ontwikkeld om meer inzicht te geven in de veiligheid van wegen en de invloed van bepaalde factoren, zoals de inrichting van de weg en snelheid van het verkeer. De CROSS-ongevallenscore is gebaseerd op de indicatoren: alle ongevallen, slachtofferongevallen, dodelijke ongevallen en risicocijfer.

Onder andere blijkt dat de meeste kilometers weglengte met een hoge ongevallenscore 50 km-wegen binnen de bebouwde kom zijn, gevolgd door 80 km-wegen. Relatief gezien hebben autosnelwegen echter een opvallend hoge ongevallenscore. En op de 30-, 60- en 90 km-wegen wordt bijna overal te hard gereden, maar het grootste deel van deze wegen heeft een lage ongevallenscore. Verder zijn er nog drie opvallende conclusies:
- Op trajecten waar snelheid een probleem vormt blijken de meeste slachtoffers in personenauto's te vallen. Een snelheidsaanpak gericht op personenauto's lijkt daarom gerechtvaardigd.
- Op trajecten waar snelheid geen probleem vormt, vallen vooral de flank- en voetgangers-slachtoffers op. Dit wijst op aandachtspunten in het wegontwerp in relatie tot het gebruik (bijvoorbeeld overstekende voetgangers).
- Ook bij slachtoffers per vervoerswijze zijn duidelijke verschillen te zien. Op de trajecten waar te hard wordt gereden springen de slachtoffers in personenauto's eruit, terwijl op de trajecten waar snelheid geen probleem vormt, de (brom)fietsers opvallen. Dit kan te maken hebben met de weginrichting.
Bron: Verkeerskunde.nl

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten