Logo rij-instructie.nl
Foto:

'Verplichte kijktraining automobilisten draagt bij aan veiligheid motorrijder'

Een verplichte rijvaardigheidstraining voor motorrijders zal nooit helpen om het aantal dodelijke ongevallen terug te brengen. Veel beter is het om een verplichte kijkvaardigheidstraining voor automobilisten in het leven te roepen.

Dit schrijft Hugo Pinksterboer van de motorrijders Actiegroep (MAG), een belangenbehartiger voor motorrijders naar aanleiding van een Duits onderzoek waaruit blijkt dat goed motorkleding niet helpt om het aantal dodelijke slachtoffers onder motorrijders terug te brengen. Volgens Pinksterboer is het geld het onderzoek niet waard. "Zonde van het geld, dat onderzoek naar de effectiviteit van motorkleding bij het voorkomen van dodelijke ongevallen. De dood wordt bij motorongevallen meestal veroorzaakt door impact. Daar doet motorkleding relatief weinig tegen. Het menselijk lichaam is nu eenmaal niet berekend op klappen vanaf een kilometer of dertig per uur, hoe je het ook verpakt. Motorkleding beschermt rijders vooral tegen glijschade", laat hij weten.

Andere cijfers
Pinksterboer vindt het ook op zijn minst opvallend dat in het onderzoek wordt gesteld dat de belangrijkste oorzaak van ongevallen de bestuurder. Circa twee derde van alle op provinciale wegen dodelijk verongelukte motorrijders hebben het ongeval zelf veroorzaakt, laat onderzoeker Siegfried Brockman weten. Dit zijn heel andere cijfers dan die waarover de MAG beschikt. "Wat wij uit internationaal onderzoek weten is dat 70 procent van de ongevallen met motorrijders plaatsvindt omdat de andere bestuurder – een automobilist, meestal – de motorrijder niet zag. Met verplichte rijvaardigheidstrainingen voor motorrijders zal dat cijfer niet veranderen. Een verplichte kijkvaardigheidstraining voor automobilisten is aanzienlijk effectiever."

Cursus zelfbeheersing
En ook: "Eenzijdige motorongevallen zijn vaak het gevolg van infrastructurele problemen (vuil op de weg, gladde bitumenreparaties, enzovoort). In 18% van de gevallen zijn ze het gevolg van een te hoge snelheid. Voor een reductie van dat percentage werpt een cursus zelfbeheersing meer vruchten af dan een een cursus voertuigbeheersing."

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten