Logo rij-instructie.nl
Foto: SWOV

Geleiderail die ook veilig is voor motorrijder is zegen voor de veiligheid

Ongevallen op enkelbaanswegen kunnen goeddeels worden voorkomen door in de berm zogenoemde geleiderails aan te brengen. Om die reden adviseert de SWOV om er veel meer aan te leggen dan er  nu zijn. Inmiddels zijn er namelijk ook rails waar motorrijders niet onder zullen lijden.   

De onveiligheid op smalle enkelbaanswegen vraagt om een maatregel die de kans op dodelijke frontale ongevallen verkleint, zo stelt de SWOV in een onderzoek naar dodelijke ongevallen op snelwegen. Die is een geleiderails in het midden, maar daar liepen motorrijders tegen te hoop omdat de zogenoemde cable barrier juist voor hen levensgevaarlijk zouden zijn voor.
Inmiddels zijn verschillende typen stalen geleiderails, een houten geleiderail, een betonnen barrier en de cable barrier zijn geëvalueerd op basis van kosten, keringsniveau , Accident Severity Index (ASI), constructiebreedte en verschillende andere factoren, waaronder criteria die specifiek gericht zijn op de veiligheid van motorrijders.

Box beam

De Box Beam (een gesloten rechthoekige stalen koker) heeft het meeste potentieel als fysieke rijrichtingscheiding, vooral vanwege de lage installatie- en onderhoudskosten, de kleine inbouwbreedte en de veiligheid voor zowel motorrijders als automobilisten. De W-beam (traditionele geleiderail met W-profiel, maar dan zonder uithouders en daardoor smaller) is een acceptabel alternatief, maar heeft meer aanpassingen aan met name de bovenzijde nodig om ook veilig te zijn voor motorijders. Om nog beter aan de veiligheid van motorrijders tegemoet te komen wordt aanbevolen om een motorrijdersbeschermingssysteem toe te voegen dat de paaltjes en de ruimte ertussen afschermt.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten