Logo rij-instructie.nl
Foto: Pixabay

Keurende organisaties declareren te veel bij rijbewijskeuring

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Bureau rijbewijskeuringen, Rijbewijsbelang.nl en Neuroconsult-Inc. op de vingers getikt omdat zij de regels voor het declareren van rijbewijskeuringen overtreden. Ze moeten hier onmiddellijk me stopen. de aanleiding waren klachten over deze drie organisaties.

Bureau Rijbewijskeuringen en Rijbewijsbelang.nl maakten gebruik van standaard tijden die zij bij iedere keuring in rekening brachten, ongeacht de daadwerkelijke duur van de keuring. Bureau Rijbewijskeuringen deed dit alleen voor indirecte tijd (het schrijven van het keuringsrapport), Rijbewijsbelang.nl ook voor het keuringsgesprek. Dat is niet toegestaan. Een keurend medisch specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk aan de keuring heeft besteed. Dit kan per keuring verschillen. Neuroconsult-Inc bracht extra kosten in rekening die niet zijn toegestaan. Zo moesten mensen €105,- extra betalen als de neuroloog informatie opvroeg bij een specialist.

Onderzoek
De waarschuwingen zijn een resultaat van onderzoek dat de NZa gehouden heeft op basis van meldingen over te hoge rekeningen. Eerder dit jaar hebben wij een inventarisatie van deze meldingen gepubliceerd en verantwoordelijke partijen opgeroepen bij te dragen aan een sterkere positie voor de consument. Consumenten moeten een rijbewijskeuring zelf betalen, maar er zijn vaak geen klachtenprocedures en ze zijn sterk afhankelijk van de keuringsorganisatie. Wij hebben aangekondigd dat we overtreders aanspreken en ingrijpen bij misstanden.Wat kunt u zelf doen?

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten