Logo rij-instructie.nl

Het wordt 's nachts weer licht op de snelweg

Op de Nederlandse snelwegen gaan de lantaarnpalen weer aan, omwille van de verkeersveiligheid. In het voorjaar van 2013 werden door de vorige regering de lantaarnpalen op in totaal 550 kilometer snelweg uitgezet, maar daar komt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op terug. Eind 2017 was een verdere uitrol al stopgezet.

De SWOV deed onderzoek naar de gevolgen van het uitzetten van de lantaarnpalen en concludeert klip en klaar: "Het plaatsen van openbare verlichting zorgt voor een afname van 50 procent van het aantal letselongevallen in het donker. Nadelen van openbare verlichting zijn onder andere de kans op botsingen met lichtmasten, lichthinder en de kosten voor materiaal, onderhoud en energieverbruik. De effecten van verlaging van het verlichtingsniveau op autosnelwegen op de verkeersveiligheid verschillen per situatie."
Voor de minister was dit aanleiding om het project helemaal stil te leggen en om lantaarnpalen die zijn uitgezet weer te ontbranden. Dat wordt niet overal even makkelijk, want de bewindsvrouw moet onder andere rekening houden met de Wet Natuurbescherming die bepaalt dat dieren geen last mogen hebben van het licht. "Er moet in kaart gebracht worden welke soorten zich waar bevinden en of dit een knelpunt oplevert. In het geval van een knelpunt is het noodzakelijk om eerst compenserende maatregelen te treffen voor beschermde diersoorten," schrijft de minister aan de Tweede Kamer.
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten