Logo rij-instructie.nl
Foto:

ZZP Nederland: conclusie CBS over arbeidsongeschiktheidsverzekering is te kort door de bocht

Er valt niet te ontkennen dat er ondernemers zijn die geen voorziening treffen voor arbeidsongeschiktheid. Maar door een onderzoek aan te halen opgehangen op een te brede definitie en met een negatieve kijk op de resultaten, dat is onacceptabel. 

Aldus reageert ZZP Nederland op een persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de titel '4 op 10 zzp'ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid'. Deze titel vindt ZZP Nederland misleidend omdat er met enkele belangrijke zaken geen rekening wordt gehouden.

Ten eerste is de definitie van het onderzoek te groot. Het CBS rekent personen die bij de Belastingdienst niet vallen onder ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar die vallen onder resultaat uit overige werkzaamheden (row) ook tot de zelfstandig ondernemers. Personen die onder row vallen hebben geen recht op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek en zijn dus volgens de Belastingdienst geen ondernemers. Vaak wordt door een row'er iets bijverdiend, een extra inkomen dat het verzekeren vaak niet eens waard is. Hierdoor geven de CBS cijfers een scheef en ongunstig beeld voor de echte ondernemers.

Welk risico afdekken
Ten tweede blijkt uit de cijfers van het CBS dat bij de groep hogere inkomens, de groep die risico loopt op de hoogste inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid, 4 op de 5 wel een voorziening geregeld heeft. Bij de groep met de laagste inkomens en dus ook de laagste inkomensterugval heeft toch nog 1 op de 3 wat geregeld voor arbeidsongeschiktheid. En dat terwijl de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of andere voorziening er bij een klein inkomen relatief hard inhakt. Zeer waarschijnlijk valt de hele groep van de row'ers onder de groep met een laag inkomen. De vraag is of de kosten van het aanleggen van een voorziening wel opwegen tegen de hoogte van dat inkomen.

Gangbare arbeid
Ten derde is niet onderzocht waarom men geen voorziening heeft getroffen. Als men een laag inkomen heeft en arbeidsongeschikt raakt, is dan de mogelijkheid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid om met een ander beroep alsnog voldoende inkomen kan worden behaald, een optie. Kan er dan nog wel gangbare arbeid worden verricht. Arbeid waar de ondernemer gezien de eigen krachten en bekwaamheden nog wel toe in staat is.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten