Logo rij-instructie.nl

Vermoeidheid is onderschat probleem

Momenteel loopt er een onderzoek bij de Universiteit Maastricht naar de gevolgen van vermoeidheid op de veiligheid van autobestuurders. Ook wordt er vanavond aandacht aan besteed bij omroep MAX. Dit sluit allemaal naadloos aan op een zojuist verschenen rapport waaruit blijkt dat vermoeidheid een belangrijke en onderschatte oorzaak is van veel ongevallen. Educatie is een van de oplossingen, maar de bestuurder moet het uiteindelijk zelf in de gaten hebben en ernaar handelen.

Dit is een van de conclusies in het omvangrijke rapport van de ESRA (E-Survey of Road Users' Attitudes), een gezamenlijk initiatief van verkeersveiligheidsinstituten, onderzoekscentra, openbare diensten en particuliere sponsors van over de hele wereld. Het Nederlandse SWOV maakt hier deel van uit. Het doel is om vergelijkbare gegevens over verkeersveiligheidsprestaties te verzamelen en te analyseren, met name over verkeersveiligheidscultuur en -gedrag van weggebruikers.

Moeite
In de meeste landen, en Nederland valt hieronder, meldt een vijfde tot een kwart van de automobilisten dat ze de afgelopen 30 dagen weleens hebben gereden terwijl ze moeite hadden hun ogen open te houden.
Volgens ESRA bevestigen de gegevens dat vermoeid rijden een van de grootste problemen is voor verkeersveiligheid wereldwijd. Om vermoeidheid tijdens het rijden te voorkomen, moet wat ESRA betreft aandacht worden besteed aan maatregelen op het gebied van wetgeving, wegeninfrastructuur, onderwijs en campagnes, de implementatie van programma's voor veiligheidscultuur en 'vermoeidheidsbeheer' in bedrijven.
Verder kunnen bestuurders worden geadviseerd om zich vertrouwd te maken met vermoeidheiddetectiesystemen in hun voertuigen en om waarschuwingssignalen van deze systemen serieus te nemen.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten