Logo rij-instructie.nl

Voortgang 'Samen Sterk'is online te volgen

  actueel

De website van het project 'Samen Sterk' is vandaag online gegaan met als url www.alliantiesamensterk.nl.

'Samen Sterk'is de naam van het project dat op 7 november is gestart en waarbij alle zogeheten stakeholders in de branche zijn betrokken om uiteindelijk te komen tot één gemeenschappelijk beleidsstuk: Startdocument+. Hetis de bedoelng dat dit op 15 mei aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wordt aangeboden, De minister heeft overigens haar zegen gegeven aan dit project. 
Op de speciale website kan de voortgang van 'Samen Sterk' nauwlettend worden gevolgd. De site bevat informatie die zowel voor consumenten als voor rijschoolhouders relevant is. Vooral de laatste groep is in eerste instantie belangrijk, want in de branche moet draagvlak komen voor dit project.
Verder is er het idee om binnenkort al in het land een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin de voortgang wordt gecommuniceerd. Ook kunnen rijinstructeurs en rijschoolhouders dan suggesties doen en met project 'Samen Sterk' in gesprek

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten