Logo rij-instructie.nl
Foto: CBR

Belangrijke kwaliteitserkenning voor B-examen

  actueel

Het CBR-praktijkexamen voor de auto heeft een belangrijke erkenning gekregen. Het examen voldoet aan alle normen van RCEC, het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat de kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt.

RCEC deed op verzoek van CBR onderzoek naar de kwaliteit van de praktijkexamens voor de auto. Naast toetstechnische aspecten werden hierbij ook inhoudelijke en organisatorische aspecten betrokken. Op alle onderzochte onderdelen scoort het examen voldoende of goed.
De data-analyse van bijna 4.000 afgenomen praktijkexamens op 3 examencentra laat zien dat de moeilijkheidsgraad van het examen passend is voor de doelgroep. Daarbij maakt het niet of nauwelijks uit of je binnen of buiten de spits afrijdt, of in de winter of de zomer. Verder blijkt uit een steekproef waarbij examenritten werden beoordeeld door twee examinatoren dat het eindoordeel (geslaagd / niet geslaagd) van de examinatoren altijd overeenkwam.
In 2018 voerde RCEC een eerste inventariserende audit uit op het autopraktijkexamen, gevolgd door de formele audit in 2019. Het RCEC-keurmerk voor het autopraktijkexamen is tot 1 januari 2023 geldig. Om de kwaliteit van het examen voortdurend te blijven monitoren, wordt in 2021 een tussentijdse audit uitgevoerd.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten