Logo rij-instructie.nl
Foto: Picasa

Geen regels over onderlinge afstand tussen verkeersdrempels

  actueel

Er is in de wet niets vastgelegd over een minimum afstand tussen twee verticale snelheidsremmers (verkeersdrempels en plateaus).  "Er is nergens voorgeschreven wat de afstand minimaal of maximaal moet zijn tussen verticale snelheidsremmers (drempels en plateaus). Het is de bedoeling dat het toegestane snelheidsregime zoveel mogelijk wordt afgedwongen door de inrichting van de weg. Het is aan de ontwerper van de weg om deze zodanig vorm te geven dat het verkeer min of meer automatisch met de juiste toegestane snelheid rijdt.

Dit schrijft Jan Willem Ooms van de Politieacademie op verkeerskunde.nl als antwoord op een vraag wat de afstand tussen drempels minimaal moet zijn. Verticale snelheidsremmers blijken behoorlijk effectief om de snelheid te verminderen. "Het is aan de wegbeheerder om uiteindelijk een afweging te maken welke snelheidsremmende maatregelen de voorkeur verdienen. Het is dus ook denkbaar dat in een bepaalde 30-zone een andere keuze gemaakt is om de snelheid te beïnvloeden dan om drempels te gebruiken. Het staat de wegbeheerder vrij om daarin zijn keuzes te maken. Wel zijn er door het CROW richtlijnen opgesteld waar verticale snelheidsremmers aan moeten voldoen wanneer zij gebruikt worden. Zie hiervoor hun publicatie nr 344: Richtlijn drempels, plateaus  en uitritten."
 

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten