Logo rij-instructie.nl
Foto:

Aantal eigenaren van een auto groeit nog steeds

  actueel

Van de mannen die begin 2017 nog geen auto in bezit hadden schaften er 244 duizend een auto aan (ruim 9 procent van de autoloze mannen) en bij vrouwen kwamen er dat jaar 211 duizend nieuwe autobezitters bij (bijna 5 procent van de autoloze vrouwen). De meeste nieuwe autobezitters zijn jongeren van 18 tot 30 jaar. Ruim 175 duizend van hen schaften een auto aan in de loop van 2017. Bij de oudere leeftijdsgroepen loopt het aandeel dat een auto aanschafte terug met het oplopen van de leeftijd.

Dit blijkt uit gegevens van het CBS. In Nederland hoor je nog wel eens dat mensen wel zo'n beetje klaar raken met het bezit van een auto, maar uit deze cijfers blijkt het tegendeel. Want waar we in 2017 bijna een half miljoen nieuwe eigenaren van een auto konden begroeten, deden iets meer dan 300.000 mensen hun auto weg. Per saldo kregen we er alleen al in 2017 rond 200.000 nieuwe autobezitters bij.
Verhuizen en een andere gezinssamenstelling zijn twee belangrijke redenen om een auto aan te schaffen, weg te doen of de auto in te ruilen.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten