Logo rij-instructie.nl

Uitstel RRM komt elke dag dichterbij, maar er is nog niets bekend

  actueel

De kans dat de gewijzigde Regeling Rijonderricht Motorrijtuigen (RRM) die was voorzien voor 1 januari 2020 wordt uitgesteld wordt met de dag groter, maar officieel is er nog niets over bekend. Dit is de conclusie bij navraag in de branche. De belangrijkste reden voor uitstel zou zijn dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) zich van een een aantal voorgenomen wijzigingen afvraagt wat het nut is. Adviezen van het ATR hoeven echter niet perse te worden opgevolgd. Als het van uitstel komt dan zijn 1 april en, waarschijnlijker, 1 juli de volgende data die in het vizier komen.

Vorige week verstuurde brancheorganisatie LBKR een nieuwsbrief aan de leden waarin werd verkondigd dat er sprake is van uitstel. De kans daarop is groot, maar bijvoorbeeld een organisatie als IBKI, die toch vooraan staat, weet van niets. Belangrijk in deze is dat minister Van Nieuwenhuizen de voorstellen van het ATR naast zich kan neerleggen. Het ATR geeft adviezen aan regering en parlement voor vermindering van de regeldruk als gevolg van nieuwe wetgeving en die hoeven niet per definitie te worden opgevolgd. "Het is aan het ministerie zelf om te bepalen wat het met dit advies doet. Dat geldt ook voor de invoeringsdatum van WRM/BRM/RRM. Vanzelfsprekend heeft IBKI als uitvoeringsorganisatie hierover contact met het ministerie", laat Herme Bruin van het IBKI weten.

Nut en noodzaak
Maar de conclusie van het ATR liegt er niet om. Het college vindt dat de wetswijzigingen hier en daar rammelen. Want: "ATR constateert dat niet van alle maatregelen nut en noodzaak is onderbouwd. Ook is niet van alle maatregelen duidelijk of ze doeltreffend zullen zijn", legt het adviesorgaan een bom onder een aantal wijzigingen. Het ATR vindt bijvoorbeeld dat niet vast staat dat de verplichte module theoretische bijscholing Stagementor zal bijdragen aan de kwaliteit van de stagebegeleider. Sterker, deze kan zelfs negatief uitpakken. "Er kunnen zelfs onbedoelde of ongewenste effecten optreden als gevolg van de wijzigingen", aldus het ATR. "De aanscherping van de ervaringseis om stagebegeleider te mogen worden kan ertoe leiden dat minder mensen zich melden als stagebegeleiders en dat er minder stageplaatsen komen. ATR adviseert de effectiviteit van de wijzigingen nader toe te lichten en daarbij aandacht te besteden aan hoe ongewenste effecten worden voorkomen."

Echte leerling
Ook stelt het ATR vraagtekens bij de voorgestelde wijziging om tijdens de bijscholing les te geven aan een 'echte leerling.' Binnen de branche is hier veel weerstand tegen. "Deze wijziging vormt een belemmering voor rijinstructeurs die alleen rijles geven aan leerlingen die wél een rijbewijs hebben, zoals in het geval van rijscholen die vooral slipcursussen en dergelijke geven." In plaats van een 'echte leerling' adviseert het ATR om les te geven aan iemand met een vergelijkbaar ervaringsniveau. Verder adviseert het college om bij de eerstvolgende wetswijziging na te gaan of het mogelijk is een verschil aan te brengen in de bevoegdheid van rijinstructeurs naar gelang zij rijles geven aan leerlingen die wel en niet rijbevoegd zijn.
Ook adviseert het college een 'MKB-toets' uit te voeren en deze te richten op de wijzigingen met forse regeldrukeffecten voor MKB-bedrijven. Anders gezegd: het ATR vraagt zich af of er niet heel veel nieuwe administratieve rompslomp op de rijscholen afkomt.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten