Logo rij-instructie.nl
Foto:

Autistenvereniging beschuldigt keuringsartsen CBR van zorgfraude

  actueel

En weer is er een bladzij toegevoegd aan Zwartboek CBR. Vandaag is er een beschuldiging bij gekomen van zorgfraude, gedaan door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan de zaak.

Dit melden de NOS en actualiteitenrubriek Nieuwsuur. Mensen met autisme worden volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) opgelicht door de psychiaters die hen moeten keuren op rijgeschiktheid. Nieuwsuur checkte een aantal van de klachten en steeds is er bij de keuringen eenzelfde patroon: er is een kort gesprek van zo'n tien á vijftien minuten dat weinig om het lijf heeft met een psychiater. Vervolgens moet ter plekke contant worden betaald, soms zonder een factuur. 
Het basistarief van de keuring bedraagt 105,81 euro en is gebaseerd op vijftien minuten voor de keuring zelf en vijftien minuten voor het schrijven van het verslag. De Nederlandse Zorgautoriteit meldt op haar website dat psychiaters maximaal twee kwartier extra tijd mogen rekenen voor het opstellen van het verslag. Dit valt dus buiten het standaardtarief en die tijd moet ook aantoonbaar besteed zijn.

De NVA heeft melding van zorgfraude gedaan bij de Rijksrecherche. De vereniging noemt de keuringen een wassen neus. "Als het om verkeersveiligheid zou gaan, zijn we helemaal voor deze keuringen", zegt Karol Henke, directeur van de NVA. "Maar dan moet de keuring wel in het kader zijn van verkeersveiligheid, en dat is het niet. Als je bij voorbaat al weet dat je slaagt, als je maar betaalt, als de keuring zelf een wassen neus is, heeft het niets te maken met verkeersveiligheid."

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, kwamen ook klachten binnen over psychiaters die keuringen uitvoeren voor het CBR. Drie bureaus overtraden de regels en rekenden te hoge tarieven, aldus de zorgautoriteit. De bureaus die een waarschuwing hebben gekregen, staan echter nog altijd op de lijst van het CBR van bureaus en psychiaters die in aanmerking komen voor het uitvoeren van keuringen.

Reactie CBR
"De medisch specialisten naar wie wij verwijzen zijn BIG-geregistreerd en onafhankelijk. Het zijn specialisten die weten welke eisen worden gesteld, die de aandoeningen kennen in relatie tot verkeersveiligheid." "Wij hebben met de NVA gesproken. We vinden het heel vervelend dat klanten klachten hebben en vinden het belangrijk dat die gemeld worden. Als we klachten krijgen dat de keuringen niet voldoen aan de eisen, gaan we met zo'n arts in gesprek. Klachten over de kosten of de kwaliteit komen bij de NZa of Inspectie voor de Gezondheidszorg terecht. In het uiterste geval kunnen we besluiten dat we niet meer verwijzen. "

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken of het huidige stelsel rondom medisch rijgeschiktheid zou kunnen worden herzien. "Daarbij is de vraag of het mogelijk is het stelsel meer risico-georiënteerd te maken. Zodat de juiste mensen een keuring ondergaan en er meer maatwerk geleverd wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe de stelsels in andere Europese landen werken."

Bron: NOS/Nieuwsuur.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten