Logo rij-instructie.nl
Foto:

BOVAG Rijscholen beraadt zich op de toekomst

  actueel

BOVAG Rijscholen beraadt zich momenteel op de toekomst nu blijkt dat, mede als gevolg van het schrappen van het BOVAG Garantiefonds, het aantal leden maar blijft dalen en de branche nog steeds sterk verdeeld is. Onder een groot aantal leden, waaronder grote rijscholen, is het nieuws dat BOVAG stopt met het BGF in elk geval hard aangekomen.

Terug naar 12 september 2016, toen er tijdens de Nationale Rijschooldag een bijeenkomst was waar het bestuur van BOVAG Rijscholen de leden een voorstel deed om de afdracht per leerling te verhogen van 0,75 euro naar 7,50 euro. Toen op vragen van (toen nog BOVAG-lid) Theo Vuyk bleek dat deze afdracht ook voor elke bromfiets-leerling zou gelden, zwol de kritiek zienderogen aan waarna het bestuur besloot het voorstel in te trekken.

Stoppen
In de drie jaar erna is gepoogd het schip vlot te trekken. Elke keer dat Rij-instructie vroeg naar de stand van zaken, kregen we te horen dat het onderzoek naar het BGF onderdeel uitmaakte van een bredere herbezinning op het BOVAG Garantiebewijs. Totdat eind september het bericht kwam dat BOVAG met het BGF stopt. Op 31 december stopt de inning, waarna tot en met 31 december 2020 claims kunnen worden ingediend. Daarna is het over en uit met het BGF dat eind 2020 het tienjarig bestaan zou vieren.

Rauw op het dak
Bij een groot aantal leden is het besluit rauw op het dak gevallen. Natuurlijk zijn zij gaandeweg op de hoogte gehouden, maar dat maakt het niet minder leuk. Neem Paul Wemer, directeur van de Amsterdamse rijschool Nelen. Bij dezelfde vergadering in september 2016 toonde hij zich een warm voorstander van het BGF en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. "In de rijschoolbranche die een cowboybranche is, vind ik het BGF een enorme blikvanger waarmee we aan de consument kunnen laten zien dat er wel goede rijscholen zijn en dat er wel rijscholen staan die staan voor hun product. Om die reden vind ik het verschrikkelijk jammer dat BOVAG ermee stopt, maar het is helaas onomkeerbaar."

Hoe nu verder?
Bij de BOVAG buigen ze zich inmiddels over de vraag 'hoe nu verder?' Onlangs was er een bijeenkomst voor grote rijscholen, waarbij algemeen directeur Niesink het onafwendbare einde van de faillissementsregeling bekendmaakte en een toelichting heeft gegeven op de stand van zaken. Hij heeft in die bijeenkomst ook de vraag opgeworpen of in een branche met vier brancheorganisaties, de belangen van de rijschoolbranche wel goed behartigd worden naar CBR, ministerie en politiek.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten