Logo rij-instructie.nl

'Fake nieuws' leidt tot ondergang Verkeersschool Aalbregt

  actueel

Onterechte berichten op onder andere sociale media dat Verkeerssschool Aalbregt failliet zou zijn hebben geleid tot het uiteindelijk faillissement. "Nadat het (onjuiste) gerucht is verspreid dat er sprake was van een faillissement is er veel onrust ontstaan bij klanten en opdrachtnemers en heeft Verkeersschool Aalbregt haar deuren moeten sluiten. Pas enige tijd later heeft de rechtbank Den Haag op verzoek van een aantal opdrachtnemers het faillissement uitgesproken en een curator benoemd." 

"De curator zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van het faillissement en een boekenonderzoek laten uitvoeren. De curator zal daarbij ook aandacht schenken aan de diverse geruchten die in de media zijn verschenen, zodat de echte feiten van het 'fake news' worden onderscheiden."

Dit schrijft Cees Advocaten in een persbericht waarin het de meest gestelde vragen over het faillissement beantwoordt. Cees Advocaten is aangesteld als curator. En om meteen maar helder te zijn: er is volgens de curator weinig hoop. "Er is geen reden tot optimisme", schrijft het advocatenkantoor.

Uit het persbericht komt naar voren dat Ferry Aalbregt alle 'fake nieuws' niet meer kon stoppen en daardoor kopje onder ging. Er is los van de gevolgen voor alle gedupeerden ook sprake van een persoonlijk drama voor de eigenaar, want Verkeersschool Aalbregt was een natuurlijk persoon en dat betekent dat hij al zijn bezittingen kwijt is. Alle bezittingen worden binnenkort geveild. Verder blijkt dat het huis in Spanje niet zijn eigendom is, maar een huurhuis is. Hier valt dus niets te halen.

Hieronder staat de volledige tekst van het persbericht:

Wat is de oorzaak van het faillissement?

- Nadat het (onjuiste) gerucht is verspreid dat er sprake was van een faillissement is er veel onrust ontstaan bij klanten en opdrachtnemers en heeft Verkeersschool Aalbregt haar deuren moeten sluiten. 

- Pas enige tijd later heeft de rechtbank Den Haag op verzoek van een aantal opdrachtnemers het faillissement uitgesproken en een curator benoemd.

- De curator zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van het faillissement en een boekenonderzoek laten uitvoeren. De curator zal daarbij ook aandacht schenken aan de diverse geruchten die in de media zijn verschenen, zodat de echte feiten van het 'fake news' worden onderscheiden.

- De curator gaat hierbij uiteraard niet over één nacht ijs. Het onderzoek zal enige tijd in beslag nemen en de curator wil niet vooruitlopen op de bevindingen uit dat onderzoek.

Wat zijn de gevolgen van het faillissement?

- Er is sprake van een faillissement van een natuurlijk persoon. Dat betekent dat de heer Aalbregt de zeggenschap heeft verloren over zijn privé vermogen en de verkeersschool. De curator al zijn bezittingen te gelde zal maken.

- Er is een afkoelingsperiode gelast van twee maanden. Gedurende die periode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich onder de heer Aalbregt of de verkeersschool  bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te geven om zich een oordeel te vormen over de failliete boedel.

Hoeveel schulden/schuldeisers zijn er?

- Dat is momenteel nog niet duidelijk, de curator ontvangt nog dagelijks aanmeldingen van vorderingen. Deze vorderingen zullen worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schulden, maar zullen later nog moeten worden geverifieerd.

Is er al contact geweest met de heer Aalbregt?

- De curator heeft inmiddels enkele malen telefonisch contact gehad met de heer Aalbregt en daarnaast een bespreking met hem gevoerd. De heer Aalbregt berust in het faillissement.  Hij stelt zich coöperatief op en heeft tot nu toe alle gevraagde informatie verstrekt en medewerking verleend.

Wat gebeurt er met de verkeersschool?

- De activiteiten van de verkeersschool liggen stil. Tot nu toe hebben zich geen partijen gemeld die interesse hebben in een doorstart.

- Klanten van de rijschool die een lespakket hebben gekocht en nog lessen tegoed hebben, moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid  dat de rijschool deze lessen niet meer zal aanbieden.

- Klanten zijn vrij om over te stappen naar een andere rijschool van hun keuze.

Wat gebeurt er met de bezittingen van de gefailleerde?

- Alle bezittingen van de heer Aalbregt en de verkeersschool (waaronder zijn woning, kantoorinventaris en voertuigen) worden veilig gesteld en verkocht.

- Voor zover er eigendommen van gefailleerde in bezit zijn van derden (o.a. zaken in bruikleen) zal de curator daarvan afgifte worden gevorderd. Ook deze zaken dienen verkocht te worden.

- De curator is van plan veilinghuis Troostwijk opdracht te geven om diverse voertuigen van de heer Aalbregt en zijn verkeerschool (motoren, lesauto's en oldtimers) af te voeren en in het openbaar via een (internet)veiling te verkopen.

Hoe zit het met het huis in Spanje?

- De woning in Spanje is een huurwoning en is dus geen eigendom van de heer Aalbregt. De curator zal de huurovereenkomst beëindigen en de inboedel proberen te verkopen.

Informatie voor schuldeisers

Wat kan ik doen als schuldeiser?
U kunt uw vordering vergezeld van bewijsstukken indienen bij de curator. Daarvoor heeft u  geen advocaat nodig. We hebben begrepen dat alle gedupeerden benaderd zijn door een advocatenkantoor, teneinde dit tegen betaling voor u te doen. Dit is echter niet nodig. Het is heel makkelijk dus u kunt dit zelf doen door een e-mail met bewijsstukken te sturen naar: ceesadvocaten@cees.nl. Daarna krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw vordering wordt in een later stadium geverifieerd.

Hoe groot is de kans dat ik mijn geld terugkrijg?
Daar valt nu helaas nog niets over te zeggen, maar er is geen reden voor optimisme. Het inventariseren en te gelde maken van de bezittingen van de heer Aalbregt en zijn verkeersschool zal enige tijd in beslag nemen en hetzelfde geldt voor de schuldenlast. Bij het vaststellen van de schuldenlast wordt rekening gehouden met de wettelijke rangorde. Op het woon huis rust een hypotheek en de verkeerschool heeft financieringen aangetrokken, waarvoor mogelijk een pandrecht is gevestigd op diverse bezittingen. Aan hypotheek en pand is een recht van voorrang verbonden. Ook bevoorrechte schuldeisers, zoals de belastingdienst zullen eerst betaald moeten zijn, voordat gewone (concurrente) schuldeisers aan bod komen. Dit proces zal de nodige tijd in beslag nemen. Het is dus uitgesloten dat er op korte termijn betalingen aan schuldeisers zullen plaatsvinden.


  

 .

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten