Logo rij-instructie.nl
Foto: CBR

Traject gestart om veilig buschauffeurs te kunnen opleiden

  actueel

CCV is samen met RDW, D-opleiders, inbouwers en fabrikanten een traject gestart om ervoor te zorgen dat D-examenvoertuigen aan de regels gaan voldoen. Dit is hard nodig, want nu ontbreken regels.

Om de weg op te mogen moeten alle voertuigen, dus ook voertuigen die worden ingezet voor praktijkexamens, voldoen aan de regels in de Regeling voertuigen. Wijzigingen aan voertuigen moeten voor altijd worden goedgekeurd door de RDW. Onlangs is aan het licht gekomen dat bussen die ingezet worden voor het examen wellicht niet altijd na het inbouwen of aanpassen van de zitplaats voor de juridische bestuurder, worden aangeboden bij de RDW. En daarom ook niet voldoen aan de geldende regels. Daarom start CCV samen met RDW, D-opleiders, inbouwers en fabrikanten een traject om ervoor te zorgen dat al deze examenvoertuigen wel aan de regels gaan voldoen.
Op 8 juli wordt een tweede bijeenkomst gehouden voor alle partijen. Het CBR en de RDW geven deze middag informatie over de technische eisen die gesteld worden aan zitplaatsen, specifieke bus-eisen zoals doorgangen en nadere eisen van CBR aan bussen die worden ingezet voor de examens.

Hans Peijs
Hoofdredacteur Rij-Instructie
Meer berichten